Hjem Kunngjøringer av planerTemaplan for klimatilpasning

Temaplan for klimatilpasning

Frist for innspill: 20.08.2021

I tillegg til  publisert kunngjøring ligger planen også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt /sammendrag

Vi har i lengre tid arbeidet med å lage en temaplan for klimatilpasning, som bygger videre på strategiene for klimatilpasning i Kommunedelplan: Energi og Klima (2017-2030).

Temaplanen inneholder en klimasårbarhetsanalyse for Trondheim og handlingsdel med tiltak for perioden 2021-2023. Denne planen skal være et viktig verktøy for å gjøre Trondheim klimarobust. Planen legges ut på høring i perioden 5. juni - 20. august og da vil vi gjerne hør dine innspill på planen. 

 

Saksdokumenter

Høringsbrev Temaplan for klimatilpasning

Høringsutkast Temaplan for klimatilpasning

 

Høringsinnspill

Høringsinnspill kan sendes på e-post til miljøenheten:

miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no   

 

Innspill kan også sendes inn  via planens egen nettside:

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/klimatilpasning/medvirkningD

Du kan også sende inn merknad direkte fra denne kunngjøringen.

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden.

Saksreferanse: 21/9048

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 07.06.2021

A03-P1-EPI004