Hjem Kunngjøringer av planerJohan Falkbergets vei, del av gnr/bnr 425/355, detaljregulering, r20160024

Johan Falkbergets vei, del av gnr/bnr 425/355, detaljregulering, r20160024

Frist for innspill: 22.01.2018

Overnevnte plan er 16.11.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et bofellesskap for personer med utviklingshemming på en del av eiendommen gnr/bnr 425/355 i Johan Falkbergets vei. Bofellesskapet skal kunne tilby inntil ni boliger med tilhørende felles- og tjenesteareal, utearealer og parkering. Planlagt bruk forutsetter omregulering av eiendommen fra offentlig friområde til formål for offentlig tjenesteyting – institusjon.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved merknad):

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 04.01.2018

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css