Hjem Kunngjøringer av planerRv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering, r20140021

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering, r20140021

Frist for innspill: 05.02.2018

Overnevnte plan er 07.12.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å leggtil rette for en ny hovedvegstrekning Rv706 Osloveien Sluppen – Sivert Dahlens veg som følger fremtidig behov for standard for alle trafikantgrupper.Planen skal sikre krav til miljø- og trafikksikkerhet langs Osloveien og Nidelvkorridoren.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart:

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved merknad):

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 12.01.2018

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css