Hjem NyheterGlad for tilskuddsordning til kommunehelsedelen av Helseplattformen

Glad for tilskuddsordning til kommunehelsedelen av Helseplattformen

Det er veldig gledelig og betryggende for oss i primærhelsetjenesten at Helse- og omsorgsdepartementet nå har kommet med en tilskuddsordning på 715 millioner kroner til kommunehelsedelen av Helseplattformen. Det sier helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

Kommunen har over lang tid hatt en god dialog med departementet sammen med Helse Midt-Norge.

-Vi har nå fått tilskudd og garantier som gjør det fullt mulig å utvikle Helseplattformen til et godt journalverktøy for kommunene og ikke minst fastlegene, sier Garåsen. 

Trondheim kommune har nå vedtatt å løse ut sin opsjon og dermed også kjøpe 40 prosent av aksjene i Helseplattformen AS. Det er også inngått en ny samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge. 

I slutten av august vedtok bystyret at kommunen skulle utløse opsjon under disse forutsetningene:   

  • Trondheim kommune får dekket alle ekstra kostnader som følge av at Trondheim kommune går først.

  • Trondheim kommune ikke skal forskuttere eller på annen måte ta økonomisk risiko på vegne av andre aktører, herunder fastleger og andre kommuner.

  • Trondheim kommune er sikret forsvarlig styring og kontroll gjennom en ubrutt styringslinje i etableringsfasen for å ivareta Kommunelovens krav om dette.

Disse forutsetningene er nå oppfylt gjennom tilskuddet og garantien fra Staten og samarbeidsavtalen med Helse Midt-Norge. 

Helseplattformen skal bli en felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge, og løsningen skal tas i bruk fra høsten 2021.

Nils Kvernmo og Helge Garåsen

Sist oppdatert: 05.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004