Hjem NyheterGnist Trøa barnehage får ikke anke

Gnist Trøa barnehage får ikke anke

Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at anken fra Gnist Trøa barnehage bør nektes fremmet.

Kommunen vedtok 1. februar 2019 å stenge Gnist Trøa barnehage. Barnehagen klaget på vedtaket. Klagen ble sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak og bestemte at barnehagen må stenge permanent fra 1. mars 2020. Barnehagen har varslet sak mot Fylkesmannen og ba Tingretten om å få holde barnehagen åpen inntil rettssaken er ferdig. Sør-Trøndelag tingrett avsa sin kjennelse den 30. januar 2020, og Fylkesmannens vedtak ble kjent gyldig. Gnist Trøa anket til Lagmannsretten. Anken ble forkastet av Frostating Lagmannsrett. Gnist Trøa anket videre til Høyesterett. 12. mars 2020 besluttet høyesteretts ankeutvalg at anken nektes fremmet. Beslutningen var enstemmig.

Nye barnehageplasser for barna ved Gnist Trøa

Gnist Trøa barnehage ble stengt den 1. mars 2020. Alle barna har fått tilbud om plass i nye barnehager.

Sist oppdatert: 16.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004