Hjem NyheterPoliti og kommune vil slå ned på russecamper

Politi og kommune vil slå ned på russecamper

Trondheim kommune og politiet oppfordrer russen til å finne andre arenaer enn private russecamper under årets russefeiring. - Det handler først og fremst om sikkerhet for russen selv, sier Tonje Westad i politiet og Frank Grønås i kommunen.

I fjor hadde Trondheim kommune et mål om å bidra til at russen kunne gjennomføre en trygg feiring, og det var blant annet planlagt et større arrangement i Granåsen. Dessverre lyktes man ikke å finne en ansvarlig arrangør, og byens russ satte derfor opp egne camper rundt om i kommunen.

- Vi ønsker at alle russ skal ha en trygg, sikker og festlig feiring. Dette oppnås ikke ved å "jage russen til skogs" i respektive russecamper. Vi fraråder derfor årets russ på det sterkeste å etablere teltcamper både på offentlig og privat grunn, sier politiførstebetjent Tonje Westad ved Trøndelag politidistrikt.

Ny aktør på banen

Fordi russen i fjor ikke hadde andre alternativer, ble det ikke prioritert å fjerne campene. I år har organisasjonen FastLane, som blant annet har erfaring med å arrangere NTNUs fadderuker, tatt på seg ansvaret for russefeiringen. De tilbyr nå trøndersk russ en pakke med ulike arrangement og aktiviteter i trygge og ordnede former.

Russecamper vil i år ikke bli tillatt på offentlig grunn. Etableres det camper på offentlig grunn, vil disse få pålegg fra politiet om å avslutte aktiviteten i teltet, og rigge ned innen 24 timer. Den eneste aktiviteten som da kan foregå på stedet, er nedrigging. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til bøtelegging. Privat grunn som er tilgjengelig for allmennheten, for eksempel turterreng, behandles på samme måte.

- Russecamper på privat grunn er for øvrig søknadspliktige til politiet og meldepliktige til Trøndelag brann- og redningstjeneste. Disse må forholde seg til gjeldende regelverk angående rigging, brannsikkerhet, HMS-prosedyrer, ROS-analyser, godkjent ordensvakthold, sanitærforhold og alkohollovgivning. I tillegg skal det ikke være belastende for nærmiljøet med tanke på forsøpling og adkomst til og fra campen. Natterobestemmelsen må også overholdes, sier Westad.

Russecampene utgjør også en miljøutfordring. Det er som regel ingen toalettfasiliteter i nærheten, og det blir etter hvert mye avfall. Ikke alle er like flinke til å rydde opp etter festlighetene

Tiltrekker seg mindreårige

I fjor mottok politiet 37 klager på ordensforstyrrelser i Trondheim. Mange av klagene kom fra beboere i nærheten av campene. Ifølge avdelingsleder Frank Grønås ved Eierskapsenheten i Trondheim kommune, skaper slike samlinger ofte mye støy i nærområdet.

- Det er også en fare for at campene tiltrekker seg ubudne gjester og uønskede miljøer. For oss er det viktig å sette russens egen sikkerhet i høysetet. Alle ønsker vi at russen i byen vår skal ha ei flott russefeiring, men det må skje i ordnede og trygge former. Det er det beste for alle parter, sier Grønås.

Ifølge Tonje Westad har politiet dessuten erfart at russecamper tiltrekker seg mindreårige og andre unge voksne som ikke er russ.

- Norge har en restriktiv alkoholpolitikk som skal ivaretas av kommunen og politiet. Formålet er blant annet å forebygge drikking blant mindreårige og overskjenking, poengterer Westad.

Hun legger til at myndigheten ikke kan sitte å se på at 18- og 19-åringer ikke forholder seg til norsk alkohollovgivning mens resten av befolkningen og profesjonelle utesteder er nødt til det.

Også fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen, understreker at det er viktig med ordnede forhold rundt russefeiringen.

- Vi er opptatt av at elevene våre, både i og utenfor Trondheim, får en tryggest mulig russetid. Derfor er vi positiv til alle krefter som kan bidra til dette, sier Iversen.

Sist oppdatert: 04.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004