Hjem NyheterRisikoanalyse for Trøndelag presentert

Risikoanalyse for Trøndelag presentert

De siste årene har det generelle trusselbildet for samfunnssikkerheten endret seg, og totalforsvaret har fått større oppmerksomhet. Som en del av arbeidet med å vurdere risiko er det nå gjennomført en gradert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Trøndelag.

Fra før foreligger det både fylkes-ROS for Trøndelag og kommunale ROS-analyser. Analysene som så langt er gjennomført, baserer seg på åpne tilgjengelige kilder for å avdekke risikobildet for Trøndelag. Kritisk informasjon om risiko og sårbarhet fra graderte kilder har ikke vært vurdert i disse analysene.

Nye sikkerhetspolitiske utfordringer krever nå at vi også må analysere informasjon fra graderte kilder. Målet med gradert-ROS er, i den grad det lar seg gjøre, å vise hele risikobildet.

Fylkesmannen har støttet kommunene

Det er de tre kommunene Ørland, Trondheim og Stjørdal som nå har gjennomført en gradert risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette med vekt på forholdet mellom Forsvaret og det sivile samfunn, kjent som totalforsvaret.

- Vi har tildelt de tre kommune skjønnsmidler til denne viktige jobben. Sett i lys av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen, håper jeg dette arbeidet er med på å gi oss et robust og motstandsdyktig samfunn, sier Trøndelags fylkesmann, Frank Jenssen.

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse for det militære forsvaret og den sivile beredskapen i Norge. Begrepet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser og væpnet konflikt.

Tidlig ute

De tre kommunene er blant de første i Norge til å gjennomføre en egen gradert ROS-analyse med hensikt på å få bedre oversikt over utfordringer og løsninger i grensesnittet mellom aktørene som inngår i totalforsvarskonseptet.

Sist oppdatert: 04.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006