Hjem NyheterPolitiske møter - rådhuset åpnes for publikum

Politiske møter - rådhuset åpnes for publikum

Politiske utvalgsmøter på rådhuset åpnes mandag 10.08. for publikum, dog med noen restriksjoner. Dette betyr blant annet at det er bystyremøtene, samt formannskap og bygningsråd som i fortsettelsen blir streamet og lagt ut på kommunens hjemmesider. Bystyremøtene avholdes fortsatt i Trondheim Spektrum og åpnes ikke for publikum. Dette på grunn av plasshensyn.

Foto av Trondheim rådhus

Gjeldende koronarestriksjoner knyttet til politiske møter og arrangementer

Restriksjonene er utarbeidet i samarbeid med kommuneoverlegen

Generelt

 • Alle skal kunne holde minst en meters avstand til hverandre. To meter er ekstra fint om man får til det på hensiktsmessig vis. Vi fortsetter med to meters avstand under bystyremøtene.
 • Møterommene bystyresalen, storsalen og formannskapssalen har tilstrekkelig størrelse og vil bli benyttet til politiske utvalgsmøter.
 • Personer som er i karantene skal ikke møte. Personer som har vært i utlandet siste 10 dager - uansett land - møter ikke selv om det fra sentrale helsemyndigheter ikke kreves karantene for personer som har vært i grønne land. Om en har vært i nærheten av noen med covid 19 de siste 10 dager, møter man heller ikke.
 • Personer som er syke eller har luftveissymptomer skal ikke møte. Kjent allergi er unntatt.
 • Presse kan møte, men det må stilles samme krav til dem om at de ikke har vært i risikosituasjon (karantene/ utenlandsreise) siste 10 dager og at de ikke har vært i nærheten av noen med covid-19 de siste 10 dager.
 • Saksbehandlere kan møte - med samme begrensning som presse/politikere.
 • Publikum kan møte - med samme begrensning som presse/politikere.
 • Presse og publikum plasseres slik at de sitter minst 2 meter til politikere/administrasjon. Når bystyresalen benyttes, kan det være hensiktsmessig å plassere publikum på galleriet.
 • Politikeres en-til-en møter på eget kontor kan gjennomføres. Det anbefales da 2 meters avstand. Politiker sørger selv for vask av berøringspunkter etter møtet.

Ansatte ved rådhusets infoskranke stiller kontrollspørsmål

 • Ansatte ved rådhusets informasjonsskranke i 1. etasje stiller kontrollspørsmål til presse/publikum/saksbehandlere slik at en sikrer at de ikke har vært i risikosituasjon (karantene/utenlandsopphold/vært i nærheten av noen med covid-19). Om personen har vært i risikosituasjon, blir denne bedt om å forlate rådhuset.
 • Ansatte ved rådhusets informasjonsskranke tilrettelegger for at alle personer som kommer inn i rådhuset spriter hender.
 • Ved politiske kveldsmøter (komité- og rådsmøter) vil Securitas påse at det blir stilt kontrollspørsmål til presse/publikum/saksbehandlere og at hender blir spritet.

Renhold

 • Felles berøringspunkter trenger hyppig vask og helst antibac tilgjengelig i nærheten. Ved møtegjennomføring er det sekretær som sørger for vask av berøringspunkter. For møter hvor bystyresekretariatet ikke deltar, er det møteleder som sørger for dette.

Sist oppdatert: 07.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004