Hjem NyheterTrondheim kommune og partnere får forskningsmidler til Veikart for grønn konkurransekraft

Trondheim kommune og partnere får forskningsmidler til Veikart for grønn konkurransekraft

Forskningsrådet bevilger seks millioner kroner til Trondheim kommune og partnere på “Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner”. Hovedmålet er å skape økt forståelse for sammenhengen mellom næringsutvikling og klima- og bærekraftsmål.

Illustrasjonsfoto av Sintef-lab i nordlys
Foto: Per Einar Olsen/SINTEF.

Trondheim kommune er initiativtaker og prosjekteier. SINTEF er forskningspartner og deltar i alle hovedaktiviteter. Bergen kommune, Bjørnafjorden kommune, Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Vestland fylkeskommune er prosjektpartnere.

Utlysningen “Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor” støtter prosjekter som skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling.

Regjeringens strategi for grønn konkurransekraft ble lagt fram i oktober 2017. SINTEF leverte i våren 2020 hovedrapport og kortversjon om "Kartlegging av grønn konkurransekraft i Trondheimsregionen" på oppdrag fra Miljøenheten i Trondheim kommune og Trondheimsregionen. Oppdraget innebar kartlegging av status samt forslag på hvordan grønn konkurransekraft kan måles over tid.

En rekke sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft til regjeringen. Det er på tide å utarbeide et veikart for norske kommuner for å i størst mulig grad sikre at virkemidlene brukes på best mulig måte.

Norske kommuner og fylkeskommuner med sin virkemiddelbruk og samfunnsansvar er en viktig aktør i det grønne skiftet. Utvikling av et eget veikart for grønn konkurransekraft innebærer å skaffe innsikt i hvordan utviklingsarbeidet bedre kan beskrives og deretter hvordan treffende tiltak og politikk utformes.

Enhetene som skal teste indikatormåling i dette prosjektet er to storbykommuner, to mindre nabokommuner og to fylkeskommuner. Resultatene vil gi en unik mulighet for sammenligning og benchmarking. Prosjektet planlagt starter i mars 2021 og varer i 2,5 år. Indikatorsett og system for måling skal testes ut over en periode av to år.

Prosjektet har ambisjon til å være en nasjonal pilot. Kunnskap og erfaringer fra dette prosjektet vil aktivt formidles gjennom samarbeid med Klimapartnere nasjonalt og Bærekraftsnettverket i regi av KS.

Kontaktpersoner:
Chin-Yu Lee, Miljøenheten, chin-yu.lee@trondheim.kommune.no.
Astrid Haugslett, næringsstab/Trondheimsregionen, astrid.haugslett@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 18.12.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004