Hjem NyheterAlvorlig hendelse ved Nardo bo- og aktivitetstilbud: Bruker fikk alvorlige brannskader ved bading

Alvorlig hendelse ved Nardo bo- og aktivitetstilbud: Bruker fikk alvorlige brannskader ved bading

En beboer  ved Nardo bo- og aktivitetstilbud har fått alvorlige brannskader og er under behandling ved Haukeland sykehus etter en alvorlig og sterkt beklagelig hendelse i en bolig ved Nardo Bo- og aktivitetstilbud. Hendelsen fant sted 29. juli.

Brukeren ble påført betydelige og alvorlige brannskader - 2. og 3. grads forbrenning på anslagsvis 11-15 prosent av kroppen - da badevannet hadde for høy temperatur, noe som ikke ble oppdaget før hun hadde satt seg i badekaret. Brukeren bor i en heldøgnsbemannet omsorgsbolig, har fullt bistandsbehov på alle områder og er non-verbal.

Den ansatte som hadde ansvaret og skulle bistå brukeren kjente på temperaturen da tappingen startet, men ikke før brukeren, med støtte, gikk opp i karet og satte seg ned. Da brukeren begynte å skjelve, trodde den ansatte at hun hadde fått et epilepsianfall, da hun relativt hyppig har hatt slike anfall. Hun ble ifølge forklaringen raskt tatt ut av badekaret, og først da ble det oppdaget at vannet var meget varmt. Det ble umiddelbart søkt hjelp fra en annen ansatt og ambulanse ble tilkalt.

Nardo bo- og aktivitetstilbud har siden hendelsen vært i tett dialog med pårørende.

Foreløpige undersøkelser viser at varmtvannsberederen ved boligen ikke fungerer som den skal.

I henhold til rutine er Politiet, Arbeidstilsynet og Fylkesmannen/Helsetilsynet koplet inn i saken, og enheten har bistått med nødvendig informasjon og dokumentasjon. Ordfører og Formannskapets medlemmer er orientert om saken, og den er registrert i Trondheim kommunes avvikssystem. Fornyet gjennomgang av risikovurdering og rutiner vil bli gjennomført snarest mulig. Det samme gjelder oppfølging av det tekniske anlegget ved boligen.

Trondheim kommune v/ Rådmannen, enheten og aktuelle ansatte beklager på det sterkeste det inntrufne.

 

Publisert: 02.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css