Hjem NyheterRevidert anbefaling om besøk i Helse- og velferdssenter og helsehus 26.11.20

Revidert anbefaling om besøk i Helse- og velferdssenter og helsehus 26.11.20

Regjeringen innførte 5.november innstramminger i de nasjonale smitteverntiltakene og Trondheim kommune har som følge av dette gjort noen endringer i anbefalingene om besøk i helseinstitusjonene.

Illustrasjonsfoto av seniorpar som sitter på en benk i en park

Anbefaling om besøk i helse- og velferdssenter og helsehus

  1. Besøk bør begrenses til totalt 2-3 nære pårørende som kan besøke en enkelt beboer på rom. Det skal være navngitte personer og de samme personene over tid. Beboer avgjør selv, evt. i samråd med hovedpårørende, hvem som skal regnes som de 2-3 som kan komme på besøk, og navn på disse skal journalføres. På dødsleiet har vi en egen rutine som tilrettelegger for besøk.
  2. Besøk av andre personer kan gjennomføres i besøksrom med mulighet til å holde 2m avstand til besøkende. Frekvens og varighet av slike besøk vil være avhengig av kapasitet ved den enkelte institusjonen. Besøksrom bør ha besøksvert som ivaretar besøksregistrering, vask av kontaktpunkter mellom besøk og gir veiledning gjeldende smittevernrutiner.
  3. Det gis sterk anbefaling om at turer ut av sykehjemmet kun skjer sammen med personer som er definert i pkt 1. Det gis sterk anbefaling om at sykehjemsbeboer ved slike turer ikke treffer andre personer og ikke besøker offentlig sted som butikk, kafe eller liknende.
  4. Alle besøk og turer utenfor institusjonen skal fortsatt skje etter avtale. Alle besøkende skal kartlegges i forkant i forhold til symptomer som kan skyldes covid-19 eller smitterisiko grunnet kontakt med syk person eller utenlandsreise. I denne samtalen skal man i tillegg kartlegge om den besøkende de siste 10 dager:
    a. har vært i situasjoner der det ikke har vært mulig å holde en meters avstand til andre enn egne husstandsmedlemmer i 15 min eller mer, f.eks. ved sosial sammenkomst, bruk av kollektivtransport i rushtid uten munnbind eller andre situasjoner med trengsel.
    b. bor i annen del av landet eller har vært på reise i Norge og benyttet kollektivtransport (tog, fly, buss) eller bodd hos personer som man ikke normalt deler husstand med.

Dersom dette er tilfelle bør besøket utsettes eller gjennomføres på besøksrom med 2m avstand.

Ovenstående anbefaling gjelder inntil sentrale myndigheters anbefalinger om begrensning av sosiale kontakter lettes, så fremt lokal smittesituasjon da er stabilisert.

Revidert 26.11.2020

Sist oppdatert: 06.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006