Hjem NyheterKrisefond for næringslivet i Trondheim kommune

Krisefond for næringslivet i Trondheim kommune

Som en del av krisepakken for næringslivet har Trondheim kommune fått 12,1 millioner kroner av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD). Krisefondet skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i Trondheim.

Illustrasjonsbilde av bamse med munnbind

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan søke støtte. Støtten skal gis for å motvirke negative virkninger av koronakrisen og midlene skal ikke benyttes til ordinær drift. For bevilgningen gjelder Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hva kan det gis støtte til?

Direkte og dokumenterbare utgifter, tilrettelegging og tap som er oppstått på grunn av koronakrisen samt innovative og kreative tiltak, samarbeidstiltak mellom bedrifter og privat-offentlig samarbeid. 

I søknadsvurderingen legges det vekt på å hjelpe bedrifter som er rammet av koronakrisen. Tilskuddet kan ikke overlappe statens kompensasjonsordning eller andre offentlige støtteordninger.

Tilskuddsramme

Krisefondet er på 12,1 millioner kroner hvorav 1 million kroner av dette er bevilget til store arrangementer. Søknadsfristen er 1. oktober. Dersom midlene ikke er brukt opp etter første søknadsfrist, settes det opp ny frist som kunngjøres på Trondheim kommunes hjemmesider.

Fondet fordeles på følgende måte:
3,1 mill kr til tilrettelegging. Maks støttebeløp kr. 500 000,-
8 mill kr til bedriftsutvikling. Maks støttebeløp pr. bedrift er kr. 200 000,-

Krav til søknaden

Bedriften/organisasjonen må dokumentere inntektssvikt og/ eller økte kostnader som følge av koronakrisen. Initiativ og tiltak for å opprettholde driften i en krevende periode må synliggjøres. Krisefondet dekker ikke støtte til investering i utstyr eller driftsmidler.

Søknadsskjemaet finner du på www.regionalforvaltning.no.

Samlet tilskudd fra krisefondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av dokumenterte utgifter/kapitalbehovet, og det skal aldri overstige 75 prosent. Støtten til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte. Bedriftsstøtte kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Har du spørsmål omkring ordningen?

Ta gjerne kontakt med oss i Trondheim kommune ved Kari Mette Elden, telefon 922 19 777, e-post: kari.mette.elden@trondheim.kommune.no eller Bård Eidet, telefon 916 95 790, e-post bard.eidet@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 06.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004