Hjem NyheterSlik blir hverdagen etter jul

Slik blir hverdagen etter jul

Nå starter snart hverdagen opp igjen. I denne artikkelen finner du viktig informasjon om generelle smitteverntiltak som er innført i Trondheim og hvilke regler og råd som gjelder for hjemmekontor og i skoler, barnehager og SFO i Trondheim.

Bilde av kvinne som deltar i møte fra sitt hjemmekontor
DIGITALT NYTTÅR: Mange går inn i det nye året fra sitt hjemmekontor.

Torsdag 31. desember vil Trondheim kommune publisere nye anbefalinger for fritidsaktiviteter, idretten og kulturlivet. Les om disse anbefalingene her.

Inntil det kommer nye råd og regler, er det viktigste:

 • Jobb fra hjemmekontoret om du kan. Arranger digitale møter så langt det er mulig.
 • Skoler, SFO og barnehager er på gult nivå - lokale tiltak kan forekomme etter avtale med kommunalsjef.
 • Påbud om munnbind gjelder fortsatt når du reiser med kollektivtrafikk, på offentlige steder innendørs og utendørs der det er vanskelig å holde en-meters avstand.
 • Det er innført en lokal forskrift i Trondheim som sier at du maksimalt kan ha 10 sosiale kontakter (gjelder kontakter i alle aldre) i løpet av en uke. Sosiale kontakter i egen husstand og på jobb/skole/barnehage regnes ikke med blant de 10.

Denne jula har vært krevende for mange. Smittetallene i Trondheim har økt, mange opplever nå å være isolert, i karantene eller være redd for at det forhatte koronaviruset skal ramme noen som står oss nært, eller at vi selv skal bli syke.

Vi har straks lagt 2020 bak oss. Selv om vi nå snart starter på 2021 er ikke pandemien over. Vi er i ferd med å starte med vaksinasjon, så vi begynner å se starten på det som kan være slutten for korona-pandemien. Men fortsatt er det viktig at vi følger smittevernhensyn, holder avstand og begrenser våre sosiale kontakter.

Her er en oppdatering av hvordan arbeidslivet, situasjonen på skoler og barnehager blir ved inngangen til det nye året.

Hjemmekontor for alle som kan

Både for ansatte i Trondheim kommune og for alle andre som jobber i Trondheim, oppfordrer kommuneledelsen til at de som kan benytter seg av hjemmekontor i en periode fremover. Det er med på å redusere risikoen for at vi smitter hverandre på jobben og på kollektivtransport. Vi er fortsatt usikre på hvor lenge denne oppfordringen vil vare. Det avhenger av smittesituasjonen framover.

Hjemmekontor passer ikke for alle. De som må møte på jobben, skal selvfølgelig gjøre det. Men hver enkelt arbeidsplass må gjøre egne risikovurderinger og smittetiltak. Vurderinger som om hvorvidt kantiner og spiserom skal være åpne, hvordan felles kontorlandskap skal organiseres for å opprettholde avstand, renhold og andre smittevernstiltak, må gjøres på hver enkelt arbeidsplass. De som føler seg syke, skal ikke møte på jobb.

For ansatte i Trondheim kommune gjelder en generell regel om at alle som kan jobbe fra hjemmekontor, skal gjøre det inntil videre.

Skoler og SFO på gult nivå

Slik situasjonen er akkurat nå, gjelder derfor de samme regler som da juleferien startet. På grunn av at ansatte, elever og foresatte ved enkelte skoler kan være i karantene/isolasjon, vil hver enkelt skole fortløpende gjøre vurderinger ut fra kapasitet/personellressurser om lokale tiltak, hjemmeundervisning og så videre. Dette får foresatte beskjed om i Meldeboka fra sin skole/SFO.

På gult nivå gjelder disse generelle reglene for skolene:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig og holde minst 1 meters avstand til andre voksne
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand også i pauser/friminutt

Videregående skoler

Når det gjelder situasjonen for de videregående skolene i Trondheim så foregår det fortsatt en vurdering av hvilke eventuelle nye tiltak som skal iverksettes. Dette kommer helsemyndighetene i Trondheim tilbake til på torsdag 31. desember.

Barnehager på gult nivå

Også i de kommunale barnehagene opprettholdes driften på samme måte som før jul. På enkelte barnehager kan det bli redusert åpningstid fordi ansatte settes i karantene eller isolasjon, og det er vanskelig å finne vikarer. Her gjøres det vurderinger på hver enkelt enhet, og informasjon om lokale tilpasninger sendes ut i Meldeboka. Foresatte bes holde seg hyppig oppdatert på beskjeder i Meldeboka.

På gult nivå i barnehager gjelder følgende generelle tiltak og råd:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen. Dette gjelder både barn, foresatte, ansatte og andre.
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Når foresatte henter og leverer barn skal de i minst mulig grad bevege seg inn på barnehagens områder. Barnehagene oppfordres til å sørge for henting og levering utendørs der og når det er mulig.

Barne og familietjenesten - støttetjenester til skole og barnehage

Tjenestene fra Barne og familietjenesten (BFT) opprettholdes som før jul innenfor gjeldende smittevernregler. Dette gjelder blant annet skolehelsetjenesten, helsestasjon, PPT, barnevern og øvrige tjenester.

Ekstra tiltak som settes inn fra 1. januar:

 • Ansatte som kan utføre sine tjenester på hjemmekontor skal jobbe hjemmefra
 • Økt bruk av digitale møter så lenge dette er faglig forsvarlige i stedet for møter ute på skole og barnehage
 • På helsestasjonen vil man oppleve strengere smittevern med bruk av munnbind til voksne og god avstand mellom folk på venterom. Noen hjemmebesøk vil også flyttes til helsestasjonen. Dette får du beskjed om i din innkalling.

Hva er en kohort?

En fast gruppe med barn og ansatte kalles en «kohort». Begrepet brukes for å synliggjøre at formålet med organiseringen er å begrense smitte. I barnehagen vil kohorter være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, og anbefales benyttet på gult og rødt nivå. Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og den enkelte barnehages forutsetninger. Kohorter må minst mulig blandes med andre kohorter. Innen en kohort kan barn og ansatte omgås normalt.

Det kommer bedre tider

Ved å stå sammen, følge råd og regler og ta hensyn til hverandre, skal vi i Trondheim klare å slå ned denne nye smittebølgen. Det er både trist og frustrerende for oss alle at situasjonen er som den er, men det kommer bedre dager i løpet av 2021.

Trondheim kommune vil med dette ønske dere alle sammen et godt nytt år, og har både tro og håp om at det nye året vil bringe med seg mer normale tilstander - så raskt som mulig.

Morten Wolden, kommunedirektør

Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef skole

Ella Ingdal, kommunalsjef barnehage

Thomas Berge Mjølhus, konstituert kommunalsjef Barne- og familietjenesten

Sist oppdatert: 11.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006