Hjem NyheterNye regler for hvem som kan møte på skole og i barnehage

Nye regler for hvem som kan møte på skole og i barnehage

Endrede regler for rett til plass i barnehage og skole fra 17. mars. Barneskoleelever og barn i sfo og barnehage, hvor begge foreldrene utfører samfunnskritisk arbeid, skal ha et tilbud. Gjelder selvsagt også for barn av enslige forsørgere i samfunnskritiske yrker. Bilde av barn rundt et bord i en barnehage
Endre regler om rett til blass i skole og barnehage fra 17. mars

Barn og unge med særskilte omsorgsbehov, sårbare barn og barn med vedtak etter barnevernloven skal fortsatt ha et tilbud i barnehage, barneskole, sfo og ungdomsskole.  

Dette er Trondheim kommunes beslutning om hvem som har anledning til å sende sine barn i kommunale skoler og barnehager fra og med tirsdag 17. mars. Disse reglene følger de nasjonale retningslinjene og gjelder inntil videre. De kan bli endret på et senere tidspunkt.

Målet er å begrense smittespredning. Et viktig tiltak er å redusere antallet barn og unge i barnehage og skole mest mulig. Vi forutsetter at foresatte prøver å finne alternative løsninger for sine barn, før barnehage- og skoleplassen benyttes. 

Disse har rett til et tilbud

Barn i barnehage, sfo og barneskole har tilbud dersom 

  • Begge foresatte har yrker med samfunnskritisk funksjon. 

Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene foresatte inngår i denne gruppen.

Det er ikke krav om at foresatte må legge frem attest fra arbeidsgiver. Vi har tillit til at foresatte opptrer ansvarlig og ikke misbruker ordningen.

Foresatte til elever i ungdomsskolen har ikke rett til plass for sine barn. 

Uavhengig av foresattes yrker skal disse barna fortsatt ha et tilbud i kommunale barnehager, skoler og sfo:

  1. Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g

  1. Elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole. 

  1. Sårbare barn og unge med og uten vedtak etter Barnevernloven 

Hvem vil være på jobb i barnehage/skole/sfo?

Det er ledelsen på hver enhet som vurderer hvem og hvor mange som skal møte på jobb. Barnas beste skal være førende i denne vurderingen. Barn er avhengig å ha et trygt tilbud med voksenpersoner de kjenner og har en relasjon til fra før av. 

Vi beklager alle problemer dette medfører for dere foresatte. For dere med små barn er det selvsagt svært vanskelig å kunne få gjort en jobb via hjemmekontor. Vår viktigste prioritering er å håndtere situasjonen slik at den rammer sårbare barn og unge minst mulig og at foresatte i samfunnskritiske yrker får gå på jobb. 

 Med hilsen

Camilla Trud Nereid

 Oppveksts og utdanningsdirektør, Trondheim kommune

Her er en oversikt over hvilke grupper som omfattes av samfunnskritiske yrker i kommunal sektor

 

 

Sist oppdatert: 18.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006