Hjem NyheterNye tilbud for menn over 18 år med rusproblemer

Nye tilbud for menn over 18 år med rusproblemer

I et samarbeid mellom Trondheim kommune og Frelsesarmeen "Herberget" ble det fra Skjærtorsdag etablert et heldøgnstilbud for menn over 18 år med rusproblemer.

Henvendelse og informasjon skjer direkte til Hveita dagsenter og "Herberget" i Hvedingsveita 3.

Midlertidig botilbud for rusavhengige med påvist Covid-19 smitte

Enhet for rustjenester etablerte Skjærtorsdag et midlertidig botilbud til rusavhengige med påvist covid-19 smitte på "Utsikten". Tilbudet har 2 plasser og er tilrettelagt for å ivareta smittevern. Boligen er døgnbemannet med en kombinasjon av helsefaglig personell og vektertjenester. 

Sist oppdatert: 17.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006