Hjem NyheterInformasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Informasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Vi har nå lite koronasmitte i lokalsamfunnet, og vi er glade for at vi derfor kan åpne opp for mer besøk på institusjonene våre. Samtidig vet vi at situasjonen kan endre seg raskt. Derfor er det viktig at vi greier å holde fast på gode smittevernrutiner. Illustrasjonsbilde, to eldre

Besøksrutinene våre er utarbeidet på bakgrunn av FHIs anbefalinger. Vi har lagt vekt på forsiktighet ved oppstart av besøk for å få erfaringer med hva som fungerer og for å sikre tryggest mulig gjenåpning. Med lav smitte i samfunnet ser vi nå mulighet for å myke opp litt.

Det er sykehjemmet som har hovedansvaret for smittevernet, men ansvaret deler vi også med dere som pårørende og besøkende. Derfor ønsker vi at dere i forkant av besøk setter dere inn i hvilke smittevernråd som gjelder og spør  dersom noe er uklart.

Et felles ansvar - hvilke regler gjelder ved ALLE typer besøk

 1. Vent med besøk dersom du kan være syk eller eksponert for sykdom
  Korona er mest smittsomt straks symptomene oppstår, men man kan være smittsom fra og med 48 timer før symptomene kommer. Symptomene er ofte milde og atypiske i starten, f.eks. sår hals, hodepine og trøtthet. Du skal derfor ikke komme på besøk dersom du har symptomer fra luftveiene eller kjenner at du “brygger på noe”. Du skal heller ikke komme på besøk dersom du kan ha blitt eksponert for smitte, f.eks. gjennom utenlandsreise eller kontakt med personer som er syke.

 1. Hold avstand
  Korona smitter først og fremst gjennom nær kontakt med smittsom person. Risikoen øker med varighet og nærhet  og er høyest ved berøring og nær ansikt-til-ansikt kontakt (f.eks. klemming). Hold derfor avstand, minst 1 m, under hele besøket. Du bør også tenke på i hvilken grad du selv kan være eksponert for smitte i dagliglivet og unngå nær kontakt med andre enn de du bor sammen med. For mere informasjon, se FHIs råd til risikogrupper og deres pårørende.

 1. Ha god hånd- og hostehygiene
  Unngå besøk dersom du har vedvarende hoste. Ved enkelthost eller -nys, bruk papirlommetørkle og vask hendene etterpå.
  Alle besøkende skal utføre håndhygiene når de ankommer. Prøv å berøre minst mulig i miljøet, utfør håndhygiene etter kontakt med omgivelser og før og etter du eventuelt berører den du besøker. Håndsprit er tilgjengelig i besøksarealene.

 1. Servering og gaver
  De fleste enheter har mulighet til å servere en kopp kaffe i besøksarealene. Dere kan spise medbrakt mat så lenge alle utfører håndhygiene før og etter maten inntas. Det er ikke anledning til å benytte kjøkken inne på avdelingene.
  Beboere kan ta imot gaver, men personalet og beboer skal utføre håndhygiene etter å ha håndtert disse.

 1. Ta hensyn til øvrige beboere og helsepersonell
  Smittevernråd som følges flittig har vist seg å være gode forebyggende verktøy. Likevel vil gjenåpning av sykehjemmene medføre viss økt risiko for smitte. Den enkelte beboer har rett til å få medvirke i egne valg rundt besøk og aktiviteter, samtidig som fellesskapet man lever i et sykehjem gjør at enkeltpersoners valg kan påvirke flere.
  Tenk derfor på å holde ekstra god avstand, gjerne >2 meter, til andre beboere og helsepersonell under besøk. Ikke gå inn i fellesarealer utenom besøksareal og berør omgivelsene minst mulig. Hjelp din nærmeste til å vaske hender eller rengjøre dem med håndsprit ved besøkets slutt dersom helsepersonell eller besøksvert ikke er i umiddelbar nærhet.

Avtal besøk i forkant

Alle besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter skal være avtalt i forkant. 

Dette er fordi

 • vi må sikre at ingen som har symptomer på korona eller kan ha vært eksponert for sykdom kommer på besøk

 • vi må registrere kontaktinformasjon og besøkstidspunkt for alle besøkende i tilfelle smittesporing blir nødvendig.

 • vi må sikre at besøksrutiner og smittevernråd er kjent

Dersom du blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal du varsle sykehjemmet og kontakte lege for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom du tester positivt for korona skal du oppgi til smittevernkontoret når og hvor du har vært på besøk på sykehjem.

Besøksvertordning

Vi har besøksverter som tar seg av registrering og praktisk tilrettelegging under besøk. De  sørger bl.a. for at håndsprit er tilgjengelig og at kontaktflater rengjøres mellom besøk. Besøksverten kjenner våre besøks- og smittevernrutiner godt og kan gjerne spørres dersom man er usikker.

Ulike typer besøk

For å sikre at alle som ønsket det skulle få mulighet i trygge former, startet vi med å tilby ett besøk på 30 minutter per pasient i løpet av 14 dager. Med forbehold om at kapasiteten på den enkelte enhet kan variere, vil vi nå kunne tilby besøk oftere, lengre og på flere måter enn tidligere. Det kan være litt ulike muligheter på de forskjellige enhetene - kontakt ditt sykehjem for mere informasjon om dette. 

Innendørs besøk på besøksrom

De fleste enheter har eget besøksrom innendørs. Disse har begrenset kapasitet og kan ta imot maks 2 besøkende samtidig per pasient. Besøksrommet har besøksvert som registrerer besøkende, rengjør kontaktflater mellom besøk og er tilgjengelig for spørsmål og veiledning.

Innendørs besøk på pasientrom

Vi ønsker minst mulig trafikk av besøkende inn på sykehjemsavdelingene for å kunne skåne øvrige beboere. Besøk på pasientrommet er likevel mulig for pasienter som har enerom og har vanskelig for å forlate rommet. Besøkende til pasientrom skal møtes og følges av avdelingens personell. De skal utføre håndhygiene når de ankommer avdelingen og forlater pasientrommet. De skal kun oppholde seg på rommet til pasienten de besøker og ikke benytte fellesareal. Antall besøkende avhenger av rommets størrelse.

Utendørs besøk i bestemt areal

De fleste enhetene har utendørsarealer som er tilrettelagt for besøk. Her kan vi ta imot flere besøkende samtidig, men kapasitet er avhengig av fasiliteter. Besøksarealene har besøksvert som registrerer besøkende, rengjør kontaktflater mellom besøk og er tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Kapasiteten er begrenset, så her blir det lokale tilpasninger på enhet.

Utendørs besøk - utflukter med besøkende

Beboere som er i stand til og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så fremt dette er avtalt med avdeling. I slike tilfeller er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges. Den besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst og beboeren skal utføre håndhygiene ved retur til avdelingen.

Dersom utflukten innebærer at beboer treffer andre enn den som henter pasienten, har vedkommende ansvar for følgende:

 • loggføring av kontaktinformasjon, varighet og grad av nærhet for alle kontakter

 • at smittevernråd overholdes av alle og at alle kontakter får informasjon om at de må varsle sykehjemmet dersom de utvikler symptomer fra luftveier innen 48t av kontakten, samt kontakte lege for avklaring om det er behov for koronatest. Dersom korona påvises må det oppgis til smittevernkontoret at man har hatt kontakt med en sykehjemsbeboer.

Beboere i omsorgsboliger

Beboere i omsorgsboliger vil i mange tilfeller være i risikogruppen for alvorlig koronasykdom, på samme måte som sykehjemsbeboere. Derfor anbefales de samme smittevernreglene i omsorgsboliger som i sykehjem. Ettersom omsorgsbolig er et privat hjem, er det imidlertid her opp til den enkelte beboer i hvilken grad man ønsker å motta besøk. Vi ønsker gjerne også dialog med dere som pårørende om hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for trygge besøk.

Vi ønsker deg velkommen på besøk. Kontakt ditt sykehjem for informasjon om hvordan dette gjennomføres.

Kilde: 

Helsedirektoratets veileder

Avstand FHI

Sist oppdatert: 19.06.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006