Hjem NyheterInformasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Informasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Det er fremdeles lite koronasmitte i lokalsamfunnet, og vi åpner derfor opp for litt mer besøk på institusjonene våre. Samtidig vet vi at situasjonen kan endre seg raskt. Derfor er det viktig at vi greier å holde fast på gode smittevernrutiner.

Illustrasjonsbilde, to eldre

Unngå besøk dersom du har vedvarende hoste. Ved enkelthost eller -nys, bruk papirlommetørkle og vask/sprit hendene etterpå.

Alle besøkende skal utføre håndhygiene når de ankommer.Vi har nå lite koronasmitte i lokalsamfunnet, og vi er glade for at vi derfor kan åpne opp for mer besøk på institusjonene våre. Men det er likevel viktig å holde fast på de gode smittevernrutinene som er etablert.

Det er sykehjemmet som har hovedansvaret for smittevernet, men ansvaret deler vi også med dere som pårørende og besøkende. Derfor ønsker vi at dere i forkant av besøk setter dere inn i hvilke smittevernråd som gjelder.

Et felles ansvar - hvilke regler gjelder ved ALLE typer besøk

1. Vent med besøk dersom du har vært i utlandet, kan være syk eller eksponert for sykdom

Har du vært på utenlandsreise, skal du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Det gjøres ikke unntak for grønne land og områder, da vi ser at folk bringer med seg smitte også fra disse landene. Unntak er besøk til pasienter i terminal fase.  

Dersom du blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal du varsle sykehjemmet og kontakte lege for å avklare om det er behov for koronatest. Dersom du tester positivt for korona skal du oppgi til smittevernkontoret når og hvor du har vært på besøk på sykehjem.

2. Hold avstand

Hold avstand, minst 1 meter, under hele besøket. Unngå kontakt ansikt til ansikt. Du bør også tenke på i hvilken grad du selv kan være eksponert for smitte i dagliglivet.

3. Ha god hånd- og hostehygiene

Håndsprit er tilgjengelig i besøksarealene.

4. Servering og gaver

Dere kan spise medbrakt mat så lenge alle utfører håndhygiene før og etter maten inntas. Det er ikke anledning til å benytte kjøkken inne på avdelingene.

Beboere kan ta imot gaver, men personalet og beboer skal utføre håndhygiene etter å ha håndtert disse.

5. Ta hensyn til øvrige beboere og helsepersonell

Tenk på å holde ekstra god avstand, gjerne  mer enn 2 meter, til andre beboere og helsepersonell under besøk. Ikke gå inn i fellesarealer utenom besøksareal og berør omgivelsene minst mulig. Hjelp din nærmeste til å vaske hender eller rengjøre dem med håndsprit ved besøkets slutt.

Avtal besøk i forkant

Alle besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter skal være avtalt i forkant. Vi må registrere kontaktinformasjon og besøkstidspunkt for alle besøkende dersom smittesporing blir nødvendig.

Når avtale inngås stiller ansatte deg spørsmål om du er frisk, har vært i utlandet de siste 10 dager, eller om du har vært i kontakt med noen som er syke for å klarere deg for besøk.

Dersom du blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal du varsle sykehjemmet og kontakte lege for å avklare om det er behov for koronatest.

Besøksvertordning

Vi har besøksverter som tar seg av registrering og praktisk tilrettelegging under besøk. De sørger bl.a. for at håndsprit er tilgjengelig og at kontaktflater rengjøres mellom besøk.

Ulike typer besøk

Med forbehold om at kapasiteten på den enkelte enhet varierer, vil vi nå kunne tilby besøk oftere, lengre og på flere måter enn tidligere. Det er den enkelte avdelingen som avgjør kapasiteten.

Innendørs besøk på besøksrom

De fleste enheter har eget besøksrom innendørs. Disse har begrenset kapasitet og kan ta imot maks to besøkende samtidig per pasient.

Innendørs besøk på pasientrom

Besøk på pasientrommet er mulig for pasienter som har enerom og har vanskelig for å forlate rommet. Besøkende til pasientrom skal møtes og følges av avdelingens personell.

Utendørs besøk - utflukter med besøkende

De fleste enhetene har utendørsarealer som er tilrettelagt for besøk. Her kan vi ta imot flere besøkende samtidig, men maks fire.

Beboere som er i stand til det og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter så fremt dette er avtalt med avdelingen. I slike tilfeller er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges.

Beboere i omsorgsboliger

De samme smittevernreglene gjelder i omsorgsboliger som i sykehjem. Ettersom omsorgsbolig er et privat hjem, er det imidlertid her opp til den enkelte beboer i hvilken grad man ønsker å motta besøk.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN PÅ BESØK!

Kontakt ditt sykehjem for informasjon om hvordan dette gjennomføres.

Helsedirektoratets veileder

Avstand FHI

Sist oppdatert: 10.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004