Hjem NyheterMottak av barn 16. mars

Mottak av barn 16. mars

Skoler og barnehager er stengt for ordinær virksomhet. Formålet med stengingen er å redusere smittespredning.Det innebærer at det er ønskelig at færrest mulig barn er i barnehage/skole. Foresatte oppfordres derfor så langt det er mulig å holde sine barn hjemme. Barn som holder voksen i hånden

Ingen barn skal avvises dersom de kommer på skolen og i barnehagen. Trondheim kommune har tillit til at foresatte selv vurderer om de utfører samfunnskritiske oppgaver, og dermed har rett til å sende sine barn på skolen eller barnehagen. 

Disse barna skal fortsatt ha et tilbud i kommunale barnehager og skoler:

1. Barn av foresatte i samfunnskritiske yrker (Det er nok at èn av de foresatte  har slikt yrke. Foresattes egen vurdering legges til grunn)  

Punkt 1 gjelder for mandag 16. mars, ny informasjon kommer innen utgangen av mandag. Foresatte må varsles i forkant av eventuell endring. 

2. Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g

3. Elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole. 

4. Barn med vedtak etter barnevernloven har tilbud om barnehage/sfo/skole  

Ny informasjon kommer mandag og endringer skjer fortløpende. Det er et problem at nasjonale og kommunale myndigheter ikke er samkjørt godt nok, og vi forstår og beklager at uklarheter og forvirring oppstår.

Camilla Trud Nereid

Oppvekst og utdanningsdirektør, Trondheim kommune

Sist oppdatert: 15.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006