Hjem NyheterNå åpner barnehagene og skolene i Trondheim kommune

Nå åpner barnehagene og skolene i Trondheim kommune

Trondheim kommune følger regjeringens planer og åpner barnehagene fra 20. april og barneskolene for 1. - 4. trinn 27. april.

Portrettbilde av oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid
-De ansatte gleder seg til å møte barna igjen og barna gleder seg til å se igjen vennene, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid.

Vi spurte oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid om hva som er klart så langt og hva de jobber med å få avklart frem til oppstart.

Vil alle barnehagene åpne den 20.?

-Det er planen at alle åpner den 20. april og jeg er sikker på at vi skal få til dette gjennom et godt samarbeid med barnehagestyrerne, tillitsvalgte og verneombud. De ansatte i barnehagene gleder seg til å få barna tilbake, og barna har savnet vennene sine og de gode voksne i barnehagen.

Vil alt være som vanlig eller vil barnehagehverdagen bli annerledes?

-Vi har ikke kommet langt nok i planleggingen til å si så mye konkret om dette nå, men noe av det vi jobber med er å utarbeide nye rutiner for henting og bringing, kreativ bruk av inne- og utearealer for å ha minst mulige grupper av barn samlet og forsterket renhold. Så imøteser vi nye retningslinjer spesifikt for barnehage slik det ble lovet av regjeringen i går. I barnehagen må man ha nærkontakt med barn for å gi omsorg/trøst, måltider og stell. 

Vi vil ha et særlig fokus på mottak av de barna som nå har vært isolerte hjemme og har hatt en vanskelig omsorgssituasjon. 

Vil alle skolene åpne 27. april for 1.-4. trinn?

-Ja det er det vi planlegger for. Så ser vi at ikke alle barn vil kunne møte på skolen av ulike årsaker og for dem må vi tilrettelegge for fortsatt digitalundervisning. Den enorme kreativiteten som lærerne har lagt for dagen i de ukene vi nå har bak oss, vil vi ha bruk for også i tida som kommer. Nå må vi tenke nytt om bruk av skolens arealer både inne og ute. Forsterket renhold og ny rutine for bringing og henting gjelder også på skolene. Bruk av personalrom og lærernes arbeidsrom må også vurderes på nytt. Skolehelsetjenesten bidrar i planlegging og mottak av elevene. 

For de elevene som nå har vært hjemme og hatt det vanskelig med sviktende omsorg er det ekstra viktig at mottaket blir godt. Dette prioriterer vi høyt og her vil miljøarbeiderne og lærerne i skolen være svært viktige. 

Hva med elever på trinn som ikke får møte på skolen?

-Barn og unge fra 5. trinn og oppover vil fortsatt ha digital undervisning, men vi må sette oss sammen og finne ut hvordan vi bedre rigger tilbudet til de sårbare barna slik at de faktisk benytter tilbudet vårt i langt større grad enn det vi hittil har fått til.

Hva vil dere gjøre for 10. trinn?

-For 10. trinn vil vi måtte ha et særskilt opplegg for å sikre at skoletrøtt ungdom ikke faller ut av løpet og for å sikre at man får et forsvarlig grunnlag for alle elever med tanke på standpunktkarakterer, eksamener og overgang til videregående skole. Her er også samarbeidet med fylkeskommunen viktig.

Hva må de ansatte på skolen og barnehagene gjøre før oppstart?

-Alle ansatte må ta et nettkurs i smittevern og de må komme tilbake på jobb en uke før elevene kommer for å gå igjennom arbeidsstedet fysisk og få tid til å forberede seg på ny oppstart.  

- Det er ikke nok med de generelle smittevernreglene når skoler og barnehager nå åpner igjen. I barnehagen og på SFO er det nødvendig med en tettere oppfølging av barn enn det de generelle smittevernreglene oppfordrer til.

Skolehelsetjenesten er med i planene og vil være på plass i skolen når den gjenåpner og helsestasjonene er koblet på barnehagene, avslutter Camilla Trud Nereid.

 

 

 

Sist oppdatert: 15.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004