Hjem NyheterSpørsmål og svar knyttet til åpning av barnehagene

Spørsmål og svar knyttet til åpning av barnehagene

Mange barn gleder seg naturlig nok til at barnehagen åpner og til å få møte vennene sine igjen. Ikke alle foreldre og barnehageansatte føler seg like trygge.

Bilde av aktivitet i barnehagen
På grunn av smittevernhensyn vil ikke alle typer leker være tilgjengelig for barna når barnehagene åpner igjen.

Barnehagene i Trondheim åpner mandag 20. april. Trondheim kommune inviterte foreldre og foresatte til å sende inn spørsmål hvis det var noe de lurte på. Svært mange kontaktet oss, og fredag ble mange av spørsmålene besvart i en livesending på kommunens egen tv-kanal.

Sendingen kan du se i opptak.

Panelet som svarte på spørsmålene var Camilla Trud Nereid, direktør for oppvekst og utdanning, Ella Ingdal, kommunalsjef for barnehager, Betty Johanne Pettersen, kommuneoverlege, og Gunn Kristin Hansvold, styrer ved Øya barnehage.

Vi gjengir en del av de viktige spørsmålene i denne artikkelen. 

- Hvorfor mener dere at det er trygt for barna våre å starte i barnehagen?

Kommuneoverlege Betty Pettersen: Sammenliknet med voksne, er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. For eksempel på Island og i Singapore har man sett veldig få barn blant de som har vært testet. Det tyder på at barn i mindre grad enn voksne blir smittet og smitter videre. De har gjerne svakere symptomer og mindre omfattende sykdomsutbrudd. Også av den grunn regner vi med at de har en lavere smittsomhet. Det er viktig å være oppmerksom på at land som har hatt åpne skoler og barnehager registrerer veldig få tilfeller av smitte blant ungene, og det gjelder også altså i Norge og i Trondheim, der vi har hatt barn inne i barnehager og skoler.

- Hvis en foresatt har diabetes eller astma, bør barnet holdes hjemme?

Kommuneoverlege Betty Pettersen: Dersom foresatt har velregulert diabetes eller astma uten komplikasjoner behøver ikke barnet holdes hjemme. Allmenne smittevernråd og godt renhold må følges både i barnehage og i hjemmet. Dersom den foresatte er over 50 år, har dårlig regulert sykdom eller har komplikasjoner fra sin sykdom eller har andre sykdommer, bør han/hun kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet. Det vil vi gjerne at folk tar kontakt med barnehagen om.

- Hvis det er lungesykdom i familien, enten hos barn eller voksne, bør barnet da holdes hjemme?

Kommuneoverlege Betty Pettersen: Lungesykdom er blant de sykdommer som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, spesielt ved betydelig nedsatt lungefunksjon. Smittevernhensyn må tas i hjemmet og barnehagene vil altså også gjøre en betydelig innsats på dette. Foresatte som har lungesykdom bør kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av barnehagetilbudet for ytterligere å begrense smitterisiko til hjemmet. For barn med foresatte (andre i husholdningen) i risikogruppe, bør det opprettes dialog mellom barnehagen og foresatte om det er mulig å tilrettelegge.

- Hvor går grensa mellom tegn på luftveisinfeksjon og vanlig «småbarnsnese»? 

Kommuneoverlege Betty Pettersen: Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt. Dersom barnets symptomer endrer seg, at det virker mer slapp, syk og får feber går mistanken i retning av mer omfattende luftveisinfeksjon. 

- Hvilke smittevernregler forventer dere skal følges i barnehagen?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: Alle ansatte har gjennomgått et grundig kurs i smittevern. God info og kompetanseheving legger et godt grunnlag for å trygge ansatte. Vi fikk en god smittevernveileder i går. Her er det spesielt tre punkter vi skal forholde oss til: Lav terskel når barn og ansatte har symptomer. God hygiene som vi alltid har i barnehagen og som vi har skjerpet inn ytterligere. Og godt renhold. Ansatte må også påregne å gjøre noen av vaskeoppgavene. Vi skal holde avstand og organiserer oss i mindre faste grupper med fast personale. I de faste gruppene skal ungene få lov til å leke sammen.

- Vil det bli etablert tidspunktsvindu for henting og levering for å minimere kontakt?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: Vi holder på å kartlegge behovet for når foreldre ønsker at vi har åpningstid. Vi vil ha en oversikt over når de fleste vil komme, og gjøre noen grep der. Vi skal ha et godt samarbeid med foreldregruppa, slik at dette blir best mulig.

- Hvordan har dere tenkt å minske risikoen for smitte for de minste barna, som ofte spiser og smaker på samme ting, og ikke skjønner at de må holde avstand?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: Gjennom organisering av innemiljøet og kloke tanker rundt de lekematerialene vi setter fram nå. Det vil bli satt fram færre leker, og vi må ha god oversikt og kontroll på dette. Vi vil også hatt tett oppfølging når det gjelder hygiene.

- Blir det kortere åpningstid i barnehagen?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: For noen kan dette være en mulighet, men igjen er vi avhengig av kartleggingen av foreldrenes behov.

- Har dere nok ressurser/ansatte når det skal deles inn i mindre grupper, og en del ansatte ikke kan jobbe på grunn av at de er i risikogruppen og/eller har symptomer? 

Kommunalsjef Ella Ingdal: Gruppestørrelsen som veilederen peker på, er det samme som bemanningsnormen for barnehagene. Det forenkler gruppeinndelingen vår, rent praktisk. Om barnehagen får mye fravær blant de ansatte, må vi vurdere å sette inn vikarer. Dette er vanlig praksis når vi har fravær i barnehagene.

- Kan jeg være sikker på at barnet mitt ikke møter nye voksen-ansikt hver dag og fortsatt blir sett?

Kommunalsjef Ella Ingdal: Det kan de være helt sikker på.

- Er det noe foreldre skal sende med eller unngå å sende med barnet i barnehagen?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: Vi ønsker ikke medbrakte leker. Kosedyr og smokk er selvsagt tillatt. Klær kan fortsatt ligge igjen i garderoben. Vi må få litt tid til å lage god informasjon til foreldregruppene våre. Et godt samarbeid med foreldre og foresatte blir avgjørende.

- Kan barna leke sammen og med hvem de vil?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: Ja, med dem de er sammen med i gruppa si.

- Hvordan rengjøres leker og overflater og hvor ofte?

Styrer Gunn Kristin Hansvold: Vi vil rengjøre mye hyppigere enn tidligere. Toaletter og servanter vaskes minimum daglig. I tillegg skal overflatene vaskes to til fire ganger daglig. Renholdsplanen vår skjerpes.

- Er det satt noen retningslinjer angående vikarer? Mange vikarer jobber på flere barnehager og skoler? Står de fritt til å jobbe i alle disse, med tanke på smitte? 

Kommunalsjef Ella Ingdal: Alle ansatte skal gjennomgå en smittevernopplæring. Det gjelder også for vikarer. Det er barnehagens ledelse som er ansvarlig for at dette gjennomføres. Vi anbefaler ikke at vikarer flytter seg mellom flere barnehager, slik situasjonen er nå.

- Hvis det anbefales at mitt barn skal være hjemme, må jeg da betale for barnehageplassen?

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid: Hvis barnet kan gå i barnehagen, så er det meningen at barnet skal gå i barnehagen og da må man også betale for barnehageplassen. Hvis det anbefales at barnet skal holdes hjemme, så må vi se på det individuelt.

- Foretrekker kommunen at de av oss som har mulighet holder barna hjemme for å redusere antallet barn i barnehagen, og dermed redusere faren for smitte?

Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid: Med tanke på de at barna ikke utgjør noen særlig stor smitterisiko, og når vi tenker på den store positive betydningen som barnehagen har for barna som går der, så anbefaler vi at alle barna som kan, kommer i barnehagen nå.

- Jeg er urolig for denne barnehageåpningen. Jeg har lest en del av forskningsstudiene som har blitt gjort på covid-19. Flere studier fra utlandet melder om at barn absolutt kan bli smittet, men at de gjerne er asymptomatiske. Barnemiljø preges også av enormt stor risiko for smittespredning, som for eksempel sett på Flatåsen skole i høst, med hundrevis av syke på en gang, eller den jevne barnehage under norovirusutbrudd. Har dere tenkt å ta hensyn til denne kunnskapen?

Kommuneoverlege Betty Pettersen: Trondheim kommune støtter seg på de vurderinger og føringer fra helsedirektoratet og som andre offentlige myndigheter har gjort, og de vurderinger som er gjort av internasjonale studier og de anbefalingene som finnes på internasjonalt hold. I Norge er det få barn som har fått påvist smitte, dette også fordi det er testet få barn. Barn i alle aldersgrupper kan smittes og det er mulig at de utvikler symptomer og at de kan være smittsomme for andre. Vi baserer oss på de offentlige, nasjonale vurderinger som er gjort og mener også at det er bra vurderinger.

- Hva er det viktigste vi som foresatte kan gjøre nå før barnehagen åpnes?

Kommuneoverlege Betty Pettersen: Jeg tror det viktigste er å dele forventningsgleden og snakke positivt om det som skal skje. Repeter det om å vaske hendene. Det er også viktig at foreldrene bygger opp sin tiltro og stoler på oss, at vi skal gjøre vårt aller beste for at den lave risikoen knyttet til barnehagene, fortsatt skal være lav.

PS! Foreldre og foresatte oppfordres også til å kontakte sin barnehage dersom det er noe de lurer på.

Sist oppdatert: 04.05.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006