Hjem NyheterNå er Trondheim kommune en universitetskommune

Nå er Trondheim kommune en universitetskommune

Torsdag 11. januar ble universitetskommunekontrakten mellom Trondheim kommune og NTNU signert, ved henholdsvis ordfører Rita Ottervik og rektor Gunnar Bovim. Universitetssamarbeidet er nok et skritt mot en fullskala universitetskommune.

På bildet: Universitetsrektor Gunnar Bovim, ordfører Rita Ottervik, rådmann Morten Wolden og prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes.

Samarbeidet gir økt velferd

For å dekke kunnskaps- og kompetansebehovet i samfunnet, har Trondheim kommune og NTNU de siste fem årene hatt et økende samarbeid innen fagfeltene helse og skole.

Nå tror Trondheim kommune at et tettere samarbeid med universitetet er en forutsetning for å kunne tilby en stadig økende befolkning bedre tjenester. - Dette gir oss en kjempemulighet til å utvikle tjenestene til innbyggerne våre! Ikke bare får vi tilgang på NTNU, forskerne og kunnskapen universitetet innehar, men hele NTNU sitt nettverket, sier en stolt rådmann, Morten Wolden. - NTNU kan sikre seg en enda sterkere posisjon innenfor innovasjon i offentlig sektor, fastslår rådmannen.

NTNU er heller ikke i tvil om at samarbeidet for dem gir fordeler:

- Nå kan vi bruke hele kommunen og regionen som et slags laboratorium. Det er utrolig viktig for oss i forskningen vi skal jobbe med, sier prorektor for nyskaping ved NTNU, Toril A. Nagelhus Hernes.

Vil bli en nasjonal pilot

Trondheim kommune har en målsetting om at byen innen 2020 ikke bare skal være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, men også en attraktiv arbeidsgiver og samfunnsutvikler.

Prosjektet universitetskommune representerer en ny måte å organisere et forsknings-, innovasjons- og utviklingssamarbeid på. Trondheim blir den første kommunen i Norden som prøver en slik modell.

- Vi forsøker nå å lage en modell som er spesiell her i Norge, og som vi håper vil bli en nasjonal pilot, sier rådmannen.

 

Trondheim kommune og NTNU håper på å stille sterkere i konkurransen om forskings- og utviklingspenger fra kilder både nasjonalt og internasjonalt.

Samarbeidet i praksis

Trondheim kommune og NTNU har allerede et solid samarbeid innen helsesektoren, noe St. Olavs Hospital er et godt eksempel på. Her har flere ansatte delte stillinger mellom universitetet og sykehuset. Dette fører til at kommunen og universitetet kan hente kunnskap og ressurser fra hverandre, som gir mer spesialiserte tjenester til innbyggerne.

Nå ønsker kommunen å videreføre det gode samarbeidet med NTNU til flere samfunnsområder, ved å benytte samme modell som ved universitetssykehuset. For eksempel har bare en tredjedel av veilederne ved norske skoler videreutdanning innen rådgivning. Dette viser at det er nødvendig med et tettere samarbeid mellom universitet og kommune.

Kommunen ønsker også at flere studenter tar master- og bacheloroppgaver ved kommunale etater. Etter- og videreutdanning og nye idéer vil stå sentralt under samarbeidsprosjektet. For å ta vare på de beste idéene, er det avgjørende at terskelen for å sette i gang prøveprosjekter er lav. Det er viktig at prosjektene følges opp, evalueres underveis, og avvikles dersom de ikke fungerer som ønsket.

Det skal ansettes én prosjektleder for hver av områdene helse og velferd, oppvekst og utdanning, innovasjon og omstilling, byutvikling, og smart by.  Toppledere fra henholdsvis Trondheim kommune og NTNU skal møtes jevnlig for å skape nye prosjekter.

Kunnskapsministeren er positiv

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen var til stede under den offisielle lanseringen av universitetskommunesamarbeidet, og tok før signeringen på Hell turen til Charlottenlund ungdomsskole, som er én av de tre universitetsskolene i Trondheim.

Valgfag teknologi: Her presenterer elevene Kristine og Kristine hvordan en quadcopter (drone) bygges.

Charlottenlund ungdomsskole har vært en etablert universitetsskole i to og et halv år, og er en del av det nye samarbeidet. Ministeren fikk høre om hvordan universitetssamarbeidet har gått videre fra universitetsskole til universitetskommune, og uttrykte begeistring over hva Charlottenlund i samarbeid med universitetet har fått til. Under signeringen ga han uttrykk for en positiv innstilling til videre satsing også på andre områder.

- Vi vil ha universiteter og høyskoler som i enda større grad kan være lokomotiver i både regional utvikling og i byutvikling for kunnskapsnasjonen Norge. For å klare dette er vi nødt til å ha sterke fagmiljøer, og tyngde nok til å ta store beslutninger. Jeg forventer at NTNU skal ha ambisjoner om å være et verdensledende universitet og et verdensledende fagmiljø, samtidig som de skal være en utvikler i et nasjonalt perspektiv, sa Torbjørn Røe Isaksen.

 

Diskusjon: Gunnar Bovim, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og rektor ved Nord universitet, Bjørn Olsen, delte forventninger og erfaringer rundt et universitetssamarbeid. Jørn Arve Flått (i midten) var konferansier.

 

Publisert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?