Hjem Nyheter«TryggEst» skal avdekke og forhindre overgrep

«TryggEst» skal avdekke og forhindre overgrep

Trondheim kommune er én av tolv kommuner som skal delta i prøveprosjektet «TryggEst». Målet er å senke terskelen for å melde fra om overgrep av risikoutsatte voksne.

Gerd Ingrid Olsen og Reidun Hobbesland er kommunens innsatsteam.

 

– Ved å delta i dette prosjektet, blir kommunen bedre i stand til å avdekke, forebygge og håndtere vold og overgrep. Samarbeid på tvers av enhetene vil øke kompetansen og innsatsen i tjenestetilbudet, sier Gerd Ingrid Olsen og Reidun Hobbesland. De to utgjør kommunens innsatsteam som skal bistå der noen mistenker at en risikoutsatt voksen er utsatt for overgrep.  

Prosjektet, som skal eksistere frem til 2020, er utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet og Politidirektoratet. I hver av kommunene utvikles det et system, som skal avdekke og forhindre overgrep mot voksne mennesker, som i liten eller ingen grad, er i stand til å beskytte seg selv.

– Overgrep handler ikke bare om seksuelle overgrep og vold, men kan også omhandle økonomisk utnyttelse, psykiske overgrep og omsorgssvikt. En undersøkelse gjort i 2016, viser at de færreste kommuner har gode nok rutiner for hvordan mistanke om overgrep bør håndteres, sier Olsen og Hobbesland.

 

Eget telefonnummer

Fra 12. september kan du ta kontakt med TryggEst-teamet på telefon 477 08 888.

Telefonen er betjent i tida mellom klokka 09 og klokka 15 hver dag unntatt lørdag og søndag.

Det går også an å ta kontakt via e-post tryggest@trondheim.kommune.no

NB Personopplysninger må ikke oppgis i e-post.

Du kan ta kontakt når du er bekymret for eller har mistanke om vold eller overgrep av en risikoutsatt voksen over 18 år. Kommunens team består av erfarne personer med kompetanse i håndtering av vold og overgrep, og du får dermed hjelp til videre håndtering av den aktuelle saken.  

Les mer: Slik melder du fra om vold og overgrep

I situasjoner der personer er avhengig av hjelp og oppfølging i hverdagen, er risikoen for overgrep aller størst. Særlig gjelder dette personer som har funksjonsnedsettelse, er utviklingshemmet, har høy alder, har rusproblemer, har fysisk- eller psykisk sykdom.

På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider kan du lese om hva du bør gjøre i håndteringen av vold og overgrep, dersom du mistenker en slik situasjon.

Publisert: 12.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?