Kulturskoletilbudet i Trondheim styrkes

Trondheim kommune har styrket kulturskolen de siste årene, og satser mer enn på lenge.

Sist oppdatert: 26.01.2023

Her kan du se hvilke tilbud elevene i Trondheim har.

Kristin Alfer, rådgiver i rådmannens fagstab, og Eva Elisabeth Belboe kommunalsjef skole, beskriver i denne artikkelen hvordan kommunens satsing er i dag:

“Fritz Flåmo Eidsvaag setter Den kulturelle skolesekken og Trondheim kommune på dagsorden i meningsytring 1. november. Han er bekymret over at skolebarn i Trondheim ikke lenger får oppleve skolekonserter gjennom den kulturelle skolesekken og for at kommunen prioriterer ned praktisk estetiske fag i skolen.

Gjennom det offentlige opplæringstilbudet møter barn og ungdom kunst og kultur på ulike måter og ulike arenaer. I grunnskolen får de opplæring i og møte med praktisk estetiske fag som musikk og kunst og håndverk. Trondheim kommunale kulturskole tilbyr opplæring i ulike kunstarter både innen musikk, scenekunst og visuelle kunstfag. I tillegg kommer Den kulturelle skolesekken som er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur innen alle kunstarter: Scenekunst, litteratur, film, visuell kunst, kulturarv og musikk.

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk det nasjonale ansvaret for ordningen i 2016. Den kulturelle skolesekken blir finansiert av spillemidler, etter at overskuddet fra Norsk Tipping er fordelt på vårparten.

Midlene fordeles av Kulturtanken til fylkeskommuner og direktekommuner etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. Gjennom Rikskonsertenes konserttilbud, som Trondheim kommune har abonnert på, fikk alle elever i Trondheim to konsertmøter hvert år. I denne perioden brukte Den kulturelle skolesekken i Trondheim tildelingen fra tippemidler til å gi tilbud innen de andre kunstformene, men supplerte også musikktilbudet. Som følge av omorganiseringen etter nedleggelse av Rikskonsertene, ble overføringene til Trondheim kommune redusert fra anslagsvis 1,6 millioner til 660 000 kroner i år. Dette er den konkrete årsaken til at vi ikke kan gi det musikktilbudet vi ønsket i år.

Trondheim kommune anser skolekonserter som en svært viktig del av tilbudet til barn og unge. Målet er å få plass tilbudet med turnerende skolekonserter igjen. Men Den kulturelle skolesekken har tilbud i musikk også i år. Dette skoleåret er det valgt en løsning ved å programmere konserter som gir tilbud til så mange elever som mulig, blant annet i samarbeid med Trondheim symfoniorkester.

Trondheim kommune er opptatt av å styrke tilbudet barn og unge får innen kunst og kultur både gjennom ordinær undervisning i grunnskolen, kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. I 2018 ble det bevilget 19 millioner kroner ekstra til utstyr i Trondheimsskolen knyttet til praktisk-estetiske fag. Trondheim kommune prioriterer de praktisk estetiske fagene for lærere i grunnskolen gjennom regionale og nasjonale satsinger på kompetanseheving, både som egne fag og som tilnærming i samtlige fag. I årene som kommer ønsker Trondheim kommune også å satse mer på delte stillinger mellom grunnskole og kulturskole og legge til rette for kulturskoletilbud i SFO tiden. Dette har vi svært gode erfaringer med fra Kolstad barneskole som gikk fra å ha den laveste andel deltakende barn i kulturskolen til å bli et nasjonalt fyrtårn. En av suksessfaktorene her var en ukentlig heldag med fokus på kultur og praktisk-estetiske fag. Dette planlegger kulturskolen å pilotere i samarbeid med flere skoler i kommunen. Når kommunen bygger nye skolebygg legges det til rette for gode lokaler for praktisk-estetiske fag, inkludert areal for konserter og forestillinger, musikk og øvingslokaler pluss spesialrom for og kunst og håndverk.

Kulturskolen er i 2018 styrket med 3,5 millioner kroner til flere elevplasser der. I tillegg ble det bevilget to millioner kroner til musikkutstyr til kulturskolen. I 2019 foreslås en ytterligere styrkning av kulturskolen. Dette er trolig den største satsingen på kulturskoletilbudet i Trondheim på mange år.”

(Teksten er et tilsvar og er blitt publisert i Adresseavisen)

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward