Ny leder for områdeprogrammet for Saupstad-Kolstad

Are Risto Øyasæter blir ny programleder i Trondheim kommunes områdeprogram for Saupstad-Kolstad. Øyasæter kommer fra stillingen som avdelingsleder på Byplankontoret i Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 13.08.2021

– Vi er veldig glade for at Are Risto Øyasæter har takket ja til å bli programleder for Områdeløftet. Hans brede erfaring og entusiasme for Saupstad-Kolstad vil bety mye for bydelen fram mot 2020, sier rådmann Morten Wolden.

Øyasæter er utdannet arkitekt MNAL fra NTNU, hvor han også har lang fartstid som underviser og prodekan ved det daværende Fakultet for arkitektur og billedkunst. Som avdelingsleder på Byplankontoret har Øyasæter jobbet med byutvikling og områdemetodikk over flere år. Han har tidligere vært prosjektleder for utvikling av Brøset som klimanøytral bydel.

– Det er med stolthet og stort engasjement jeg har takket ja til å bli ny programleder i Områdeløft Saupstad-Kolstad. Områdeprogrammet er en spydspiss blant Trondheim kommunes tverrfaglige satsinger, og jeg har stor respekt for det nybrottsarbeidet som tidligere programledelse har gjort siden starten i 2013, sier Are Risto Øyasæter.

Øyasæter har jobbet tett på ulike prosjekter i områdeprogrammet de siste årene, og tar over stafettpinnen etter tidligere programleder Hilde Våbenø Markussen. Markussen tar permisjon fra Rådmannens fagstab og går over i stillingen som stipendiat ved Institutt for psykisk helse, NTNU. Hun har blitt tildelt PhD-stipend fra Helse Midt-Norge, og skal skrive doktorgrad om erfaringer med, og effekt av, nytt tjenestedesign innen psykisk helse.

– Det er ingen tvil om at Are, i likhet med meg, har et stort hjerte for Saupstad-Kolstad! Med sin brede kompetanse og fokus på kvalitet har han betydd mye for områdeutviklingen i bydelen i de årene han har vært involvert i programmet. Jeg ønsker Are og alle andre samarbeidspartnere lykke til med det videre områderettede utviklingsarbeidet, sier Hilde Våbenø Markussen.

Områdeløft Saupstad-Kolstad er et tverrfaglig områdeprogram i Trondheim kommune. Målet med programmet er å øke levekårene for innbyggerne i bydelen gjennom tverrfaglig fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering. Satsingen skal bidra til at Saupstad-Kolstad framstår som attraktiv og mangfoldig. Trondheim kommune samarbeider med stat, fylke og lokalsamfunnet om gjennomføringen av programmet, som varer fram til 2020.

Saupstad.no kan du se hva vi driver med akkurat nå. Mer informasjon om bakgrunnen for programmet.

UTVIKLING: – Senterområdet på Saupstad blir et viktig fokus i perioden framover – og her bygger vi videre på det gode forarbeidet som allerede er gjort, forteller Are Risto Øyasæter (t.h.). Han er ansatt som ny programleder for Områdeløft Saupstad-Kolstad etter Hilde Våbenø Markussen (t.v.), som skal skrive doktorgrad om tjenestedesign i helsevesenet.

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX