Friby for forfulgte forfattere

Femten år er gått siden den tsjetsjenske forfatteren Musa Mutaev i 2004 kom til Trondheim. Han var den første i rekken av de fem fribyforfatterne byen så langt har tatt imot.

Sist oppdatert: 13.08.2021

I løpet av høsten vil fribyforfatterne og deres innsats løftes fram gjennom flere åpne arrangement. Det første av disse finner sted under Transform-festivalen 13. september.

Fribyordningen for forfulgte forfattere ble etablert i 1993, etter initiativ fra International Parliament of Writers, IPW, og Salman Rushdie, som var IPWs første president. Etter hvert ble det etablert et eget nettverk for fribyer, International Cities of Refuge Network, ICORN. I dag er 17 norske byer med i nettverket, og Trondheim er en av disse.

Fribyforfatterne med familie får status som overføringsflyktninger og regnes med i flyktningekvoten som kommunen forplikter seg til å bosette. Det skal legges til rette for at forfatteren kan utøve og utvikle sitt forfatterskap. I Trondheim koordineres dette arbeidet ved Kvalifiseringssenter for innvandrere, INN.

Om Trondheims fem fribyforfattere

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3