Hjem NyhetssakerStyrker fysisk aktivitet i barnehage, SFO og skole

Styrker fysisk aktivitet i barnehage, SFO og skole

Bystyret i Trondheim har vedtatt kommunens aller første handlingsplan for fysisk aktivitet blant våre yngste. Planen skal sikre mer og bedre aktivitet og gi mindre stillesitting.

Sist oppdatert: 21.04.2021

Bilde av barn som springer i gresset
AKTIVE BARN: Trondheimsbarna skal bli mer aktive. En ny handlingsplan skal legge bedre til rette for mer bevegelse.

Det gjøres mye bra i barnehager og skoler for å skape gode rammer for fysisk aktivitet. Likevel er det store forskjeller i tilbudene, både mellom enhetene og innad i den enkelte enhet. Inaktivitet er et økende globalt problem. Trondheim kommune vil ikke sitte stille å se på problemet tiltar hos oss, og legger nå bredsida til for å øke aktivitetsnivået blant unge innbyggere. Handlingsplan for fysisk aktivitet i barnehage, SFO og skole skal bidra til større fokus på og et mer systematisk arbeid med fysisk aktivitet på enhetene.

Aktivitetsglede, mestring og trivsel

Handlingsplanen er en del av kommunens satsing på “Stein, saks, papir - strategi for sterke barnefellesskap”. 

- Planen er en konkretisering av mål og tiltak for kommunens overordnede strategi for sterkere barnefellesskap, sett i sammenheng med rammeplan for barnehagen og læreplanverket for skolen. Som barnehage- og skoleeier vil Trondheim kommune med denne planen legge til rette for at det gode arbeidet som allerede gjøres på området blir enda bedre, sier FYSAK-koordinator Liv Riseth ved Enhet for fysioterapitjenester i Trondheim kommune. 

Planen skal bidra til at blikket rettes mot aktivitetsglede, mestring og trivsel for alle barn. Fysisk aktivitet skal videre være en kilde til glede og gode fellesskap på enhetene. 

For å sikre at målene i planen nås er det etablert flere kvalitetsmål for arbeidet. Riseth forteller at enhetsleder er ansvarlig for at de ulike kvalitetene innen fysisk aktivitet evalueres og at tiltak besluttes og gjennomføres, hvis praksis på enheten ikke er tilfredsstillende.

- Dette arbeidet vil bli rapportert på kommunalt nivå i Kvalitetsmeldingen, sier Riseth.

Innspill fra elever og foresatte

Elever og foresatte har også kommet med innspill til den nye handlingsplanen.

- Barna, foreldrene og de ansattes vurderinger er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for planen og har vært førende for målene som er satt, sier Riseth

En ressursgruppe bestående av kroppsøvingslærere og ansatte i barnehager, SFO, skoler deltatt. Det samme har Trøndelag fylkeskommune, idrettslag, Trøndelag idrettskrets, fagstab for oppvekst og utdanning, Grønn barneby, Miljøpakken, Institutt for lærerutdanningen, NTNU og seksjon for fysisk aktivitet og helse, Dronning Mauds minnes høgskole har også medvirket i arbeidet med planen.

- Medvirkning og samarbeid vil også være sentralt fremover for å nå målsettingen om aktivitetsglede, mestring og trivsel. Samskapte aktiviteter gir opplevelse av eierskap, noe som kan gi økt engasjement og deltakelse. Det vil også kunne gi et rikere tilfang og et større mangfold av aktiviteter, poengterer Riseth.

Handlingsplanen er utarbeidet av oppvekst- og utdanningsdirektøren i Trondheim kommune, med faglig bistand fra en arbeidsgruppe bestående av FYSAK-koordinator fra Friskliv og mestring, fysioterapeuter i skolehelsetjenesten og helsestasjon 0-5 år,  hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Norsk fysioterapeutforbund.

Oppvekst og utdanning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006