Hjem NyhetssakerHardt rammet av pandemien? Du kan fortsatt søke kommunen om penger

Hardt rammet av pandemien? Du kan fortsatt søke kommunen om penger

Formannskapet i Trondheim har i to runder vedtatt hvordan en statlig tildeling på til sammen 55,5 millioner kroner skal gjøres tilgjengelig for lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av koronapandemien. Her får du vite hvordan du kan søke om penger.

Sist oppdatert: 29.04.2021

Foto av teddybjørn med plaster
Virksomheter som er rammet av pandemien kan fortsatt søke Trondheim kommune om støtte. Søknadsfristen er forlenget til 10. mai.

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19. Ordningen skal gi økonomisk støtte til lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Forlenger fristen

- Etter første runde med statlig tildeling så har vi mottatt 246 søknader. Etter denne ordningen ble kunngjort så har vi mottatt ytterligere et statlig tilskudd slik at vi nå har vel 55 millioner kroner å fordele lokalt. Derfor velger vi nå å forlenge søknadsfristen for ordningen til 10. mai, sier Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, samferdsel og miljø i Trondheim kommune.

Legger vekt på enkelte næringer

Trondheim kommune legger spesielt vekt på å kunne støtte virksomheter innenfor trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, og andre virksomheter, f.eks oppstartsbedrifter, som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte.

Dette kan det søkes om

Bedriftsrettet støtte begrenset oppad til kr 300 000 pr. bedrift. Det er samlet avsatt vel 41 millioner til bedriftsrettet støtte.
Fellestiltak som bidrar til økt økonomisk aktivitet og sysselsetting for reiselivs- og arrangementsnæringene, handelsnæringene i Midtbyen, oppstarts- og gründermiljøene. Til fellestiltak er det avsatt 14,54 millioner, der formannskapet allerede har bevilget 2,5 millioner kroner til Midtbyen Management og 2,5 millioner til Visit Trondheim.

Disse virksomhetene kan søke

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører innenfor de prioriterte næringene (trenings-, reiselivs-, arrangements- og skjenke- og serveringsnæringene, oppstarts- og gründerbedrifter og andre virksomheter som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene fra staten i vurderingene om støtte) og med foretaksadresse i Trondheim kommune.

Dersom bedriften har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver). Grensen for bagatellmessig støtte er 200 000 Euro i løpet av de siste tre år.

Virksomheter som er under avvikling, insolvente, under konkursbegjæring eller lignende, vil ikke motta støtte. Ved konkurs eller avvikling de kommende to måneder fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Søknad

Søknadsfrist er 10. mai 2021. Svar på søknad vil bli gitt i løpet av mai. Eventuell tildelt støtte vil deretter utbetales fortløpende.

Søknad sendes via Regionalforvaltning

Spørsmål om ordningen kan rettes til:

kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, mobil 91 67 28 82

kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, mobil 92 21 97 77

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004