Hvorfor trenger kommunene og universitetene hverandre?

Universitetene trenger en tett dialog med kommunene for å kunne målrette utdanningen sin. For kommunene er det viktig å ha direkte tilgang til forskning.

Sist oppdatert: 11.10.2021

bilde av logoene til Framtidskraft og Arena Unikom

Hvordan skal offentlig sektor levere tjenester til alle som trenger det også i framtiden? Hvilken kompetanse trengs for å skape et bærekraftig velferdstilbud? Hva menes med arbeidslivsrelevans? Hvordan styrker vi samarbeidet mellom arbeidslivet, forskning og høyere utdanning?

Dette er spørsmål som vil bli utforsket under konferansene «Arena Unikom» og «Framtidskraft» 4. og 5. november. Konferansene setter på hver sin måte søkelyset på ulike sider ved samarbeid mellom arbeidsliv, forskning og utdanning, under en felles tematisk profil: «Aktørene styrker samarbeidet».

Arena Unikom er et bidrag til den nasjonale samtalen om hva en universitetskommune kan være. Målet er å skape grunnlag for ny, forskningsbasert praksis i kommunene. Arrangør er universitetskommunen Trondheim i samarbeid med KS, universitetskommunene Bergen, Oslo og Steinkjer og Norges forskningsråd.

Framtidskraft er en konferanse om arbeidslivsrelevans. Konferansen skal blant annet utforske hvordan arbeidslivet og høyere utdanning sammen kan tydeliggjøre relevansen de har for hverandre. Arrangør er universitetskommunen Trondheim i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim.

Næring, miljø og samferdsel

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0007MX