Hjem NyhetssakerStore konsekvenser av streike-opptrapping

Store konsekvenser av streike-opptrapping

Den varslede opptrappingen av streiken blant UNIOs medlemmer fra onsdag, vil gi umiddelbare og store konsekvenser for tilbudet i skole, barnehage, hjemmetjenester og ved helse- og velferdssentre i Trondheim kommune.

Sist oppdatert: 09.06.2021

Foto av streikevakter på Singsaker skole
Svært mange av kommunens barnehager blir berørt ved den varslede opptrappingen, og vil måtte gi et sterkt redusert tilbud.

Bare et fåtall av skolene vil kunne tilby noe som helst undervisning dersom opptrappingen blir et faktum. I de tilfellene det kan gis undervisning, vil det kun tilbys enkelte trinn ved noen få skoler. SFO vil ved de fleste skolene også bli berørt, og vil måtte redusere tilbudet.

Søker dispensasjoner

- Med det nye uttaket vil nærmere 2200 ansatte være i streik. Det jobbes nå kontinuerlig med å søke fagforeningene om dispensasjoner der vi mener det kan være fare for liv og helse, sier organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune.

Svært mange av kommunens barnehager blir berørt ved den varslede opptrappingen, og vil måtte gi et sterkt redusert tilbud. Det samme er tilfellet ved flere av hjemmetjenestene. Flere helse- og velferdssentre vil i følge enhetsledernes innrapportere konsekvensvurderinger få sterkt redusert bemanning, som i flere tilfeller vil være lavere enn det man har i helger.

Barne- og familietjenesten vil også få mange av sine ansatte tatt ut i streik ved opptrapping, noe som vil få konsekvenser for tilbudet de kan gi.

Bekymret for brukerne

Helse og velferdsdirektør Wenche P. Dehli og oppvekstdirektør Lasse Arntsen sier i en felles uttalelse at de er svært bekymret for sine tjenester og konsekvensene for brukerne etter opptrapping.

- Dette er en svært alvorlig situasjon, som utvilsomt vil ramme tjenestetilbudet hardt, sier Dehli og Arntsen.

- Vi er urolige for at barn, unge og familier i sårbare situasjoner kan bli ekstra ille berørt av dette. I tillegg kan vi ikke gi noen garanti for at foreldre i med stillinger knyttet til pandemiarbeidet får tilbud i barnehage og skole for sine barn, fastslår de.

Dehli og Arntsen legger til at situasjonen kompliseres ytterligere på grunn av den alvorlige smittesituasjonen i Trondheim, og at flere enheter er rammet av smitte, karantene og ventekarantene.

Rammer barnehageopptak

Av andre tjenester som rammes er IT-tjenesten, som blant annet har teknisk drift av kommunens hjemmesider. Trondheim byarkiv berøres også sterkt, og vil få store problemer med å håndtere innsynskrav i dokumenter fra publikum og media.

Også Fagenhet for oppvekst, som håndterer barnehageopptak og eksamensavvikling, vil få problemer med å håndtere disse oppgavene ved utvidet streik. Det samme gjelder fysioterapi og ergoterapi-tjenestene, der få vil sitte igjen med tilbud.

I alt er 114 av kommunens 220 enheter berørt av det nye uttaket.

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004