Hjem NyhetssakerTrondheim kommune lyser ut midler til utsatte barn og unge

Trondheim kommune lyser ut midler til utsatte barn og unge

Nå lyser Trondheim kommune ut midler til forsøk som kommunale, statlige og private/frivillige enheter og aktører sammen kan søke på. Nederst i denne saken finner du lenke til søknadsskjemaet.

Sist oppdatert: 21.04.2021

Fire ungdommer og logo for 0-24 samarbeidet

Intensjonen med utlysningen er å stimulere til bedre samhandling på tvers av sektorer slik at barn og unge i målgruppen får tidligere og bedre hjelp. Trondheim kommune har valgt lavinntektsfamilier med små barn og ungdom i alderen 12-24 år som målgrupper.

Pilot 0-24

Utlysningen er et av Trondheim kommunes tiltak i pilot for programfinansiering 0-24 for å bli bedre til å hjelpe barn og unge som trenger det så tidlig som mulig. Hvis ikke er det stor risiko for at utfordringene deres blir større og vanskeligere. For å lykkes med dette er tidlig innsats fra ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner vesentlig.

16 millioner kroner

I pilot 0-24 skal Trondheim kommune over to år fordele inntil 16 millioner kroner til åtte grupper/grupperinger i Trondheim som i fellesskap vil prøve ut nye måter å samhandle på og som allerede arbeider direkte med målgruppen. Hvert forsøk kan få inntil 500 000 kroner per semester.

Hvem skal pengene gå til?

Disse pengene skal gå til utsatte ungdommer i alderen 12-24 år i sårbare situasjoner eller til lavinntektsfamilier med små barn som bor i Trondheim. Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være styrende for tildeling av penger og hvordan ulike aktører samhandler. Pengene skal ikke gå til stillinger eller nye prosjekt.

Tiltaket er en del av Pilot for programfinansiering 0-24 som igjen er en del av det nasjonale 0-24 samarbeidet 0-24 er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Her kan du søke

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004