Bruer skal gjøre sentrum mer tilgjengelig

Nye gang- og sykkelbruer vil gjøre byen mer tilgjengelig for flere. Nå planlegges bruer over Rosenborgbassenget og ved Nidarø.

Sist oppdatert: 16.05.2022

Illustrasjon som viser tenkt gangbru over rosenborgbassenget.
En ny gangbru som knytter Solsiden nærmere Nyhavna kan bli en populær gang- og sykkelvei.

Nå legges grunnlaget for to store bruprosjekter i Trondheim. Målet er å knytte byen bedre sammen så det blir flere muligheter til å komme seg frem til fots og på sykkel.

I dag vedtok formannskapet i Trondheim at bruene ved Rosenborgbassenget og Trondheim Spektrum gjennomføres. Den foreslåtte bruen over kanalen ble skrinlagt.

Etter at Verftsbrua (blomsterbrua) kom i 2004 ble den nye bydelen Solsiden plutselig en naturlig utvidelse av sentrum. De to bruene som nå er i planleggingsfasen vil på tilsvarende måte gjøre sentrum mer tilgjengelig fra tilliggende bydeler, gjøre det enklere å gå og sykle i Trondheim, og med det ta mer miljøvennlige valg.

Bysentrum blir lettere tilgjengelig

Ny bru over Rosenborgbassenget gjør Nyhavna lettere tilgjengelig for flere og drømmen om en elvepromenade er nærmere realisering. Med ny bru over Nidarø vil det bli lettere å komme seg til Trondheim Spektrum uten bil. Det blir også lettere for beboere i Ila å ta seg raskere til sykehuset og NTNU på Gløshaugen og omvendt.

Forslag til ny bru over Nidarø
Ett av forslagene til ny bru over Nidarø.

Både bystyret og formannskapet har understreket viktigheten av å bruke vannveiene som transportåre og i gatebruksplanen for Midtbyen som ble vedtatt i 2021 står det at det anbefales flere forbindelser over elva og kanalen for gående og syklende.

- Vi tror at nye bruforbindelser vil være et viktig tiltak for å bedre tilgjengeligheten til Midtbyen for gående og syklende, og de nye bruløsningene som er skissert vil binde viktige områder i sentrum tettere sammen. Når formannskapet nå har pekt på hvilke konsepter og områder som skal prioriteres, vil dette være starten på at det etableres nye og flere krysningspunkter over elva. Vi tror de nye bruforbindelsene vil være viktige og kjærkomne tiltak forflytning og tilgjengelighet til Midtbyen, sier nærings-, miljø- og samferdselsdirektør Kristian Dahlberg Hauge.

Nå skal saken behandles videre i Miljøpakken for å få finansiert arbeidet videre.

Saken vil bli lagt ut på høring, og når innspillene fra innbyggerne og andre interessenter er gjennomgått vil det bli utlyst en plan- og designkonkurranse.

Her kan du lese hele den politiske saken.

Næring, miljø og samferdsel

Idrett, kultur og fritid

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6