Økt digitalisering ved søknad om tillatelse for profesjonelle aktører

Byggesakskontoret i Trondheim kommune vil fra 15.03.23 øke digitalisering av byggesaksprosessen. Den nye ordningen gjelder for profesjonelle aktører, som kan søke om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens §20-3.

Sist oppdatert: 29.12.2022

Foto av byggeplass
Byggesakskontoret i Trondheim innfører nå digital søknad om tillatelse for alle profesjonelle aktører: Foto: MOSTPHOTOS

I henhold til FNs bærekraftsmål er en av delmålene i “Trondheimsløftet” (samfunnsplan) at Trondheim kommune skal bidra til å hente ut potensialet som ligger i digitalisering og teknologi.

Det betyr at det fra 15.03.2023 kun blir mulighet for å søke om tillatelse til tiltak med ansvarsrett via digitale søknadsportaler. Det er seks firma som tilbyr en digital tjeneste for digitale søknader til profesjonelle foretak og ikke-profesjonelle huseiere. På hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du finne mer informasjon om disse tjenestene.

Det betyr at søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 a) til m), jfr. § 20-3 fra denne dato ikke lengre kan sendes inn på e-post. Bestemmelsen er hjemlet i eforvaltningsforskriften §3.

Nyordningen vil ikke gjelde:

  • Søknader om tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter plan- og bygningslovens § 20-4
  • Søknader om dispensasjon etter plan- og bygningslovens § 19-1
  • Søknader om unntak fra tekniske krav etter plan- og bygningslovens § 31-2, 4. ledd
  • Anmodning om forhåndskonferanse
  • Henvendelser
  • Søknader om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1, jfr. § 20-3, som leveres i papir

Digitalisering i hele byggesaksprosessen skal sikre mer autonome prosesser og direkte overføring av metadata fra digitale søknader inn i kommunens byggesaksarkiv, kartløsninger, matrikkelen og eiendomsregisteret. I tillegg vil ny ordning minske manuelt arbeid ved mottak av søknader om tillatelse til tiltak, og forhåpentligvis føre til mer komplette søknader.

Økt fokus på digitale søknadsprosesser håper vi også kan stimulere til mer bruk av digital visualisering og modellering av byggetiltak, f. eks. BIM (Building Information Modeling).

Spørsmål om den nye ordningen kan rettes til:

når det gjelder Building Information Modeling (BIM) i saksbehandlingen.

Se mer informasjon på Byggesakskontorets nettside

 

Næring, miljø og samferdsel

Byutvikling

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6