Tilbud om koronavaksinasjon til barn og unge utvides

Alle barn mellom 5 og 11 år får nå tilbud om koronavaksine. Folkehelseinstituttet mener det er riktig at barn får et tilbud om vaksine. Det pekes også på at immunitet gjennom infeksjon kan gi bred og langvarig beskyttelse hos barn og unge.

Sist oppdatert: 21.11.2023

Foto av lita jente som får vaksine.
Vaksinetilbudet gjelder nå alle barn mellom 5 og 11 år. (Illustrasjonsfoto)

Folkehelseinstituttet vurderer derfor at vaksinasjon av barn 5-15 år bør være den enkeltes valg, og ikke en sterk anbefaling fra helsemyndighetene. I Norge benyttes kun mRNA-vaksinen fra Pfizer og BioTech (Comirnaty) til barn og ungdom.

Barn i alderen 5-11 år

Barn som er født i 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år, får tilbud om koronavaksine hvis foresatte ønsker det.

Barn i alderen 5-11 år med en alvorlig grunnsykdom får allerede tilbud om koronavaksine.

Risiko for alvorlig koronasykdom for 5-11-åringer med alvorlig grunnsykdom er liten, men dette er barn som kan være sårbare og bør derfor vaksineres. For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere.

For andre barn i denne aldersgruppen er koronavaksine mest aktuell for:

  • Barn med kroniske sykdommer
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som skal oppholde seg i eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge

I følge Folkehelseinstituttet gir én dose best balanse mellom nytte og ulempe for barn i alderen 5-11 år. Ved ønske om to doser kan andre dose bestilles tidligst etter 8 uker, men det en fordel med et langt intervall på 12 uker etter første dose. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Vaksinering av barn i aldersgruppa 5-11 år starter i uke 4. Foresatte som ønsker koronavaksine til sitt barn kan bestille time på Min side.

En egen barnedose er godkjent til bruk for barn fra 5 til og med 11 år.

Dose to til barn i alderen 12-15 år

Alle som er i alderen 12-15 år får tilbud om å ta andre dose med koronavaksine, dersom de og foresatte ønsker det.

Dose to er særlig aktuelt for barn og unge som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med sårbare personer eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever to doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Ved ønske om andre dose kan denne bestilles tidligst 8 uker etter første dose, men det en fordel med et langt intervall på 12 uker. Dette for å minske risikoen for bivirkninger.

Time bestilles på Min side.

Gjennomgått infeksjon kan gi svært god beskyttelse mot ny infeksjon, og det kan derfor være en fordel for beskyttelse mot nye virusvarianter i fremtiden. Dette innebærer at infeksjon kan erstatte behovet for en vaksinedose til barn og unge, og at det ikke er nødvendig med to doser. Dersom vaksine gis, bør denne tilbys 12 uker etter gjennomgått infeksjon.

Det er viktig at det ikke gis andre vaksiner en uke før eller etter barnet har mottatt koronavaksinen.

Samtykke

Barn og unge som ikke har fylt 16 år skal ha samtykke fra begge foresatte der det er delt foreldreansvar for å motta vaksine.

Samtykkeskjema skal printes ut og fylles ut før man møter opp. Skjema leveres ferdig utfylt til vaksinatør når barnet skal vaksineres. For barn som skal vaksineres med to doser må det medbringes samtykket for hver vaksinasjon.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen: Vaksinasjon av barn og unge

Korona

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB