Krigen i Ukraina og Trondheim kommunes beredskap

Trondheim kommune får en del spørsmål fra innbyggerne om hva vi nå gjør etter at Russland invaderte Ukraina. Her kan du lese mer om hvordan kommunens beredskap er.

Sist oppdatert: 19.04.2022

Bilde av det ukrainske flagget
I denne artikkelen kan du lese mer om hva Trondheim kommune gjør knyttet opp mot situasjonen i Ukraina. Foto: Mostphotos.

Nasjonale myndigheter melder at de følger med på trusselbildet for Norge som følge av krigen i Ukraina, men at det ikke er grunn til å heve beredskapen nå. Kommunen følger rådene til nasjonale myndigheter.

Barnehagene og skolene

På skolene sørger de ansatte for å snakke med elevene om krigen i Ukraina. Alle skolene har fått hjelp til hvordan de kan snakke med elevene om hva som skjer. Skoler og barnehager får utdelt jodtabletter som en del av vår atomberedskap.

Dersom barnet ditt er på skolen, i barnehagen eller i kommunal institusjon om en atomulykke skulle inntreffe, vil barnet ditt få jodtabletter, etter at du som foresatt har gitt samtykke til det. Det blir sendt ut egen informasjon med samtykkeskjema gjennom kanalene for kommunikasjon mellom hjem og barnehage/skole.

Gravide og ammende

Helsestasjonene i Trondheim kommune tilbyr nå jodtabletter til gravide, ammende kvinner og til små barn som ikke går i barnehage. Dersom du allerede har kjøpt jodtabletter på apoteket av typen Jodix eller Kaliumjodid trenger du ikke å få jodtabletter fra helsestasjonen. Helsestasjonen har startet utdelingen denne uken for de som allerede har en avtale ved helsestasjonen.

For dere uten avtale vil det bli mulighet for drop-in for å hente jodtabletter fra uke 11.

Mer informasjon finner du her eller på din helsestasjon sin hjemmeside.

Egenberedskap

Trondheim kommune følger nasjonale råd om jod. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina.

Jodtabletter skal kun benyttes dersom nasjonale beredskapsmyndigheter varsler kommunene om dette.

Les mer om jodtabletter.

Her finner du generell informasjon om egenberedskap og hva du kan gjøre selv.

Tilfluktsrom

Mange har spurt etter oppdaterte lister og kart over tilfluktsrommene i Trondheim. Det finnes både offentlige og “private” tilfluktsrom. Offentlige tilfluktsrom er tilfluktsrom som er bygd for å beskytte befolkningen (allmennheten). Private tilfluktsrom i denne sammenheng betyr at de er ment for de personene som oppholder seg i bygningen dersom en situasjon oppstår som krever at befolkningen søker tilflukt.

Her finner du oversikten over tilfluktsrommene. (Lenke til kart)

Det er ingen økning i trusselbildet mot Norge som tilsier at bruk av tilfluktsrom er aktuelt per i dag.

Ønsker du å bidra?

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for å sørge for bolig til asylsøkere mens de venter på å få behandlet sin asylsøknad. Trondheim kommunes arbeid med å bosette flyktninger skjer etter at de har fått innvilget opphold og de skal flytte til Trondheim. Da vil Flybo sørge for bolig. Dersom du vil stille bolig til disposisjon for Flybo, kan du kontakte oss på selvbosetting.trondheim.kommune@trondheim.kommune.no.

Noen å snakke med?

For øvrige spørsmål, ønske om samarbeid/bidrag kan du sende e-post på denne adressen: ukraina.kontaktsenter@trondheim.kommune.no.

Du kan også ringe oss dersom du har behov for det på telefon 90 01 56 22. Telefonen er betjent fra mandag-fredag klokka 09.00-15.00

helsenorge.no finner du flere chat- og telefontjenester.

På sidene til Utdanningsdirektoratet finner du råd om hvordan du snakker med barn og unge om kriser.

Næring, miljø og samferdsel

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

A03-P1-EPI006