Vil kartlegge hvor mye jodtabletter foreldre har hjemme

Trondheim kommune ønsker å kartlegge hvor mye jodtabletter som finnes i private hjem med barn. Nå bes foreldre svare på en spørreundersøkelse.

Sist oppdatert: 21.11.2023

foto av en pakke jodtabletter

- Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å vite hvor stort behovet for å dele ut jodtabletter utenfor åpningstid i skoler og barnehager blir i tilfelle en atomhendelse, sier kommuneoverlege Betty Pettersen.

Som del av nasjonale planer for atomuhell fikk Trondheim kommune i slutten av februar et større beredskapslager med jodtabletter. Tablettene ble distribuert til skoler og barnehager, primært for utdeling til barn og unge i vanlig åpningstid for barnehager og skoler.

Kommunene er nå anmodet om å lage et system for utdeling også utenom åpningstiden, på kveld, helg og i ferier. Trondheim kommune arbeider med å etablere dette og ønsker å få oversikt over hvor mange som vil ha behov.

Bør vurdere å dele

- Mange har skaffet seg jodtabletter for egen husholdning. Kanskje langt mer enn de har bruk for. Det er barn og unge opp til 18 år, gravide og ammende som i et gitt tilfelle vil ha mest nytte av å ta jodtabletter, sier Pettersen.

Norske apoteker har helt siden starten av mars vært utsolgt for jodtabletter, og det kan fortsatt ta tid før de er på markedet igjen.

- I spørreskjemaet vi nå sender ut via Foreldreportalen spør vi blant annet familier om de har så mange jodtabletter at de kan dele med andre barnefamilier, sier Pettersen.

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9