-De gode øyeblikkene er gull verdt

-At gamle og unge møtes gir glede for alle, sier enhetsleder Lill-Kristin Bjørnstad ved Tempe helse- og velferdssenter. Vi var flue på veggen da beboere ved Tempe og sjetteklassinger fra Nardo skole laga fastelavnsris sammen.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Ansatte, beboer og elev lager fastelavnsris ved Tempe helse- og velferdssenter
Ansatte, elever og beboere i full konsentrasjon - her blir det fargerike og feiende flotte fastelavnsris

Spente sjetteklassinger får en liten introduksjon fra aktivitør Line Helen Fagerkind før de går inn i festsalen. Mange av beboerne de skal treffe er demente, og da er det greit å ha litt kunnskap og være litt forberedt. Noen av sjetteklassingene har vært her før. Å være med på ulike aktiviteter sammen med de gamle er en del av faget livsmestring, og i løpet av ett skoleår skal alle elevene ha vært med på en eller annen aktivitet ved sykehjemmet. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse. 

Barn og eldre sitter sammen rundt bordene. Etter litt allsang kommer kvistene som elevene har plukka på bordet, og ikke minst fargerike fjær, som også kan fungere godt som hårpynt.  

elev lager hårpynt av fjær

Praten går lett når man gjør ting sammen. Noen nynner mens de holder på, og de unge hjelper litt der det trengs. Etter hvert er det produsert mengder av flotte fargerike fastelavnsris som skal pynte opp både på sykehjemmet og på skolen. 

Myriel, en av beboerne på Tempe synes det er fint å møtes gammel og ung.
-Det er et kjempefint avbrekk i hverdagen. Noe sånt hadde vi ikke da jeg gikk på skolen, sier hun.

Myriel, en av beboerne ved Tempe helse- og velferdssentervn a

Alle har fått delt ut et hefte med bilder fra gamle dager og nyere tid og samtalekort med spørsmål. Elevene er flinke til å spørre og lærer blant annet om hvordan det var å gå på skole i gamle dager. Det er lett å se at både unge og gamle har en hyggelig stund sammen. 

elev og beboer ser i hefte

-De gamle vil så gjerne fortelle, sier Lill Kristin Bjørnstad. De har mye på hjertet og har stor glede av å være sammen med de yngre. Ingen pålegges å delta, men vi ser at veldig mange vil, de gleder seg til det, og koser seg under aktivitet. Og vi får ofte spørsmål om når det blir neste gang.

Vi ser hva det gjør med stemningen på senteret når lokalene fylles med barnestemmer, parkdresser og lyden av løpende barn i sokkelesten. 

Generasjonsmøtene våre gir et mer levende senter, sier Bjørnstad.

Lill-Kristin Bjørnstad, enhetsleder ved Tempe helse- og velferdsenter

Alle helse- og velferdssenter i kommunen inviterer barnehager og skoler inn på ulike arrangement gjennom året. Å ha kontakt med frivillige, barnehager, skoler og nærmiljø er en del av det å være et livsgledesykehjem. Alle sykehjem i kommunen skal være det. Det er kun de to nyeste som ennå ikke er blitt sertifisert, det skal skje til høsten. 

Det er en bevisst satsing at generasjoner møtes på tvers. I stortingsmelding 15, Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre fremmes det at frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Barn, unge og gamle har mye å tilføre hverandre. Tempe helse- og velferdssenter har ofte aktiviteter der nærmiljøet inviteres inn, enten det er barnehager, skolen eller frivillige. De er en del av områdesatsingen Tempe og Sorgenfri, og det har ført til at nettverket rundt er blitt større og at helse- og velferdssenteret også er blitt et slags bydelshus der mye skjer. Prosjektleder for barns nærmiljø i områdesatsingen, Elin Østgaard har kontor på huset, og det gjør det lett å få til et godt samarbeid. Sykehjemmet har også et kunstneratelier. Kunstneren, Bella er med på noen av aktivitetene, for eksempel når det skal lages påskepynt. De har også planer om en egen Tempefestival i juni.    

Elever ser på hefte sammen med beboer

Sjetteklassingene vil gjerne si noe om besøket etter at stunden i festsalen er over. 

-Det er fint å se de gamle glade, sier de.
-Det var koselig å snakke med dem, og jeg har lært mye om gamle dager og hvordan det var å gå på skolen da. 
-Vi vil gjerne komme tilbake.
-Det var fint å møte folk som har samme sykdom som bestemora mi. 
-Takk for at vi fikk komme. Jeg visste ikke at det var så gøy. 


Også de gamle setter pris på besøket. En av beboerne i omsorgsboligene fortalte etter arrangementet at det hadde vært et så koselig treff tidligere på dagen. En annen sier det er så artig å få fortelle om hvordan det var før i tida, og spesielt artig at ungene liker å høre på og stiller spørsmål.  -Og ungene er jo så fine, sier en annen.

-Vi samler øyeblikk. Uansett hvor korte de er og hvor fort de glemmes. Øyeblikkene gripes og er verdifulle. Følelsen de gode øyeblikkene gir, er gull verdt, sier enhetsleder Lill-Kristin Bjørnstad ved Tempe helse- og velferdssenter.  

Elev og beboer med fastelavnsris

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward