Arbeidet med gjennomgang av brev i Helseplattformen er i full gang

Trondheim kommune har nedsatt en gruppe for å gjennomgå om lag 1 400 brev/meldinger i Helseplattformen som trolig ikke har nådd frem til mottaker. En oversikt over omfang og konsekvenser av dette vil bli klart i løpet av de nærmeste dagene.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Foto av Wenche Dehli
Helse- og velferdsdirektør i Trondheim kommune, Wenche Dehli

Så langt er det ikke avdekket at noen innbyggere ikke har mottatt den helsehjelpen de skulle ha.

Dette har skjedd så langt i saken

Mandag 6. mars ble Trondheim kommune, og de øvrige kommunene som har tatt i bruk Helseplattformen, hasteinnkalt til et møte i regi av Helseplattformen AS. Der fikk vi beskjed om at det forelå til sammen om lag 360 meldinger i journalløsningen som ikke var sendt ut fra kommunal side.

På et nytt møte 7. mars fikk vi beskjed om at antallet hadde økt fra 300 til 1 400 for Trondheim kommunes vedkommende. Den første sjekken ble gjennomført i perioden fra St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen 12. nov. 2022. Den nye sjekken omfattet hele perioden fra da Trondheim kommune innførte Helseplattformen 7. mai 2022.

I et møte med Helseplattformen 8. mars ble det avtalt hvordan kommunen og Helseplattformen i fellesskap skulle gå gjennom alle brev/meldinger og vurdere behovet for videre oppfølging i hver enkelt sak.

9. mars satte personell fra Trondheim kommune seg sammen med ansatte i Helseplattformen for å gjennomgå arbeidet. Dette arbeidet pågår nå. Det er fortsatt noe uklart når kommunen får den hele og fulle oversikten over omfanget og hvilke eventuelle konsekvenser dette har fått for enkeltpersoner i Trondheim kommune.

Trondheim kommune vil komme tilbake til omfang og konsekvenser av dette når gjennomgangen er klar.

Overvåkning iverksatt

Leverandøren har nå iverksatt overvåkning i systemet slik at Trondheim kommune får melding dersom brev og meldinger stopper opp,. I løpet av de nærmeste dagene vil leverandøren sørge for at brukere av systemet ikke får mulighet til å sende ut meldinger dersom de er kodet på en mangelfull måte.

Trondheim kommune har god tro på at Helseplattformen AS avdekker og retter opp de feil og mangler som nå er påvist så raskt som mulig, og at selskapet bidrar til at ambisjonen om en innbygger - en journal blir realisert på best mulig måte.

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward