Dårlig luftkvalitet i Trondheim

Det er dårlig luftkvalitet langs hovedvegnettet i Trondheim. La bilen stå hvis du kan og å ta av piggdekkene så fort som mulig.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Bilde av bil og veistøv
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Målestasjonene langs E6, Omkjøringsveien og Elgeseter gate viser høye verdier av svevestøv i morgentimene. Dette skyldes først og fremst veistøv. 

Renhold og støvdemping pågår for å få kontroll på situasjonen. 

Trondheim kommune, Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune følger situasjonen nøye og vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere tiltak. Vi forventer at luftkvaliteten blir bedre i helga når trafikken reduseres. I mellomtiden oppfordrer vi til å la bilen stå hvis du kan og å ta av piggdekkene så fort som mulig.

Luftforurensningen kan gi helseeffekter hos astmatikere og personer med andre luftveissykdommer eller hjertekarsykdommer, barn, gravide og eldre. Personer i disse gruppene bør begrense høy fysisk aktivitet og begrense oppholdstiden i de mest forurensede områdene. Luftveisirritasjoner og ubehag forekommer også hos friske personer - begrens gjerne oppholdstiden i de mest forurensede områdene.

Du finner mer informasjon om målt luftkvalitet, helseråd og forurensningsklasser på Miljødirektoratets nettsider.

Næring, miljø og samferdsel

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward