Trenger du noen å snakke med etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og Syria?

Jordskjelvkatastrofen som har rammet Tyrkia og Syria forferder og sjokkerer oss alle. I kommunen vår bor det mange som har kjente og kjære fra de rammede områdene. De kan ha behov for noen å snakke med, eller å motta hjelp på andre måter. Nå oppretter Trondheim kommune en egen beredskapstelefon for folk som trenger hjelp og støtte i en vanskelig tid.

Sist oppdatert: 23.02.2023

sammenraste bygninger

Trondheim kommunes hjelpetjenester står klare til å ta imot henvendelser om ulike former for hjelp og støtte til de som nå opplever en vanskelig situasjon, eller som på andre måter trenger bistand og hjelp. 

Vi har faglig kvalifisert personell på plass som du kan ta kontakt med dersom du har det vanskelig i forbindelse med jordskjelvkatastrofen.  

Beredskapstelefon til sorg- og kriseteamet: 47 61 59 68

In other languages

For voksne over 18 år

Ved naturkatastrofer har man lite kontroll over situasjonen. Det vil være kaotisk og vanskelig å få tak i informasjon om familie og venner, og man kan kjenne seg hjelpeløs. Vi reagerer ulikt på kriser, men mange kan føle seg stresset, urolig, kjenne på frykt eller nummenhet. Langvarig bekymring kan gjøre det vanskelig å sove. For noen kan en katastrofe vekke vanskelige minner eller traumer fra lignende hendelser som man selv har vært involvert i. 

Dersom du opplever at det er vanskelig å håndtere tanker og følelser knyttet til jordskjelvkatastrofen og ønsker å snakke med noen, ta kontakt med sorg- og kriseteamet i Enhet for psykisk helse og rus på telefon: 47 61 59 68 Telefonen er åpen mellom kl 13 og 15 mandag til fredag. Telefonen er betjent på norsk og engelsk.

Dersom du allerede får oppfølging av din kontaktperson i Flyktninghelseteamet, kan du ta kontakt med dem på telefon 72 54 70 80, mellom kl 09.00 og 15.00 mandag til fredag.

For barn og unge under 18 år

Barn følger ofte med på de voksnes samtaler og kan bekymre seg for familie og venner som er i områder berørt av jordskjelvet. Barn har ikke samme livserfaring for å kunne håndtere tanker og følelser som voksne har. Når barn blir redde, er det vanlig at de får søvnproblemer, blir rastløse, får mindre matlyst og blir redde for å være alene og ikke vil forlate foreldrene. Disse reaksjonene vil vanligvis gå over av seg selv.

Barn og unge kan ha behov for både informasjon og ekstra oppfølging. Vi anbefaler at foreldre eller barn/unge selv tar kontakt med noen de kjenner i skolen eller barnehagen, eller tar direkte kontakt med Barne- og familietjenesten i sin bydel (08.00 - 15.30).

  • Heimdal bydel, telefon 72 54 50 50
  • Østbyen bydel, telefon 48 04 04 44
  • Midtbyen bydel, telefon 72 54 07 18
  • Lerkendal bydel, telefon 72 54 06 00

Foresatte eller barn/unge kan også kontakte sorg-/kriseteamet i Enhet for psykisk helse og rus på telefon 47 61 59 68 mellom kl 13 og 15 mandag til fredag.

Andre relevante organisasjoner som også kan kontaktes dersom du trenger noen å snakke med

  • Hjelpetelefonen, Mental Helse, telefon 116 123. Telefonen er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt. Gjennom Mental Helses nettside kan du også komme i kontakt ved å benytte tjenestens chat-funksjon. 
  • SOS-telefon: telefon 22 40 00 40. Telefonen er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt. SOS-telefonens nettside har også en chat-funksjon.

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3