Trenger du noen å snakke med om hendelsene i Midtøsten?

Krigen mellom Hamas og Israel går hardt inn på oss alle. I kommunen vår bor det mange som kommer fra Midtøsten eller har kjente og kjære i de rammede områdene. Kanskje har de behov for å snakke med noen eller motta hjelp på andre måter. Trondheim kommune oppretter nå en beredskapstelefon som kan være til hjelp og støtte i en vanskelig tid.

Sist oppdatert: 16.11.2023

Illustrasjonsfoto: Aleksandr Davydov/Mosthphotos

Trondheim kommunes hjelpetjenester står klare til å ta imot henvendelser, og vi har faglig kvalifisert personell på plass som du kan ta kontakt med dersom du har det vanskelig.

Nummeret til beredskapstelefonen er 47 61 59 68.. Telefonen er åpen mandag-fredag fra kl. 15 til 17.

Ved behov for å snakke med noen utenfor den faste telefontiden kan man kontakte: Psykososialt kriseteam på telefon 90 28 70 37.

Telefonen besvares av barnevernsvakta i Trondheim kommune, som er en del av kommunens psykososiale omsorg / kriseteam. Vi ivaretar henvendelser knyttet til ekstraordinære hendelser, for alle kommunenes innbyggere (uavhengig av alder). Telefonen er tilgjengelig hele døgnet, alle dager.

Do you need someone to talk to about the events in the Middle East?

The war between Hamas and Israel affects us all. In our municipality, there are many people who come from the Middle East or have friends and loved ones in the relevant areas. They might need to talk to someone or receive help in other ways. Trondheim municipality is now establishing an emergency telephone number that can be of help and support in a difficult time.

Trondheim municipality's help services are ready to receive inquiries, and we have professionally qualified personnel in place who you can contact if you are having a difficult time.

The number for the emergency telephone is 47 61 59 68. The telephone is open Monday-Friday from 15 to 17.

If you need to talk to someone outside the regular telephone hours, you can contact: Psychosocial crisis team on phone 90 28 70 37.

The phone is answered by the child protection service in Trondheim municipality, which is part of the municipality's psychosocial care/crisis team. We deal with inquiries related to extraordinary events, for all the municipalities' residents (regardless of age). The phone is available around the clock, every day.

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6