Trondheim kommune skal rydde opp i lovbrudd rundt midlertidige boliger

Statsforvalteren i Trøndelag har gjennom stikkprøvetilsyn avdekket at Trondheim kommune ikke har fulgt lovverket når det gjelder hvordan kommunen tildeler midlertidige boliger for mennesker med kjent rusproblematikk og internkontroll av denne virksomheten.

Sist oppdatert: 23.10.2023

Portrettbilde av Viviann Sandberg Larsen foran en nøytral murvegg
Konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus, Viviann Sandberg Larsen, sier det er sterkt beklagelig at kommunen ikke har greid å løse mangelen på bolig til denne målgruppen men at kommunen nå arbeider for å etterkomme påleggene fra Statsforvalteren.

Trondheim kommune arbeider nå med å følge opp Statsforvalterens foreløpige rapport og skal så raskt som mulig rette opp i de feil og mangler som er avdekket gjennom tilsynet.

Ikke tilbud

Statsforvalteren peker på at bostedsløse personer med kjent rusproblematikk som søker om midlertidig botilbud, ikke alltid tilbys et sted og sove eller oppholde seg når de kontakter kommunen for å få hjelp. Ved flere tilfeller har personer som søker midlertidig bolig etter sosialtjenestelovens paragraf 27 heller fått innvilget økonomisk stønad da NAV ikke har hatt egnet midlertidig bolig å tilby.

Statsforvalteren peker også på at Trondheim kommune ikke har hatt god nok internkontroll fordi kommunen ikke har korrigert eller fulgt opp svikt i tjenesten. Kommunens internkontroll har med det vist seg ikke tilstrekkelig til å forebygge og følge opp avdekkede avvik, heter det i rapporten.

Svært utfordrende

- Det er sterkt beklagelig at kommunen ikke har greid å løse mangelen på bolig til denne målgruppen. Vi har gjort en rekke tiltak for å bøte på problemet, men behovet har vokst og vi har ikke hatt rammene for å øke kapasiteten tilsvarende. Det sier Viviann Sandberg Larsen, konstituert kommunalsjef for psykisk helse og rus i Trondheim kommune.

Hun sier det er svært utfordrende å finne midlertidige boliger til disse enkeltpersonene som ofte har store problemer med rus og psykiske lidelser og som noen ganger utøver trusler og vold. Flere av søkerne er utestengt fra lavterskeltilbud som drives av ideelle og frivillige, etter at de har hatt midlertidig bolig der tidligere.

NAV kan etter samtykke ringe rundt og skaffe midlertidig bolig hos private tilbydere, men kan ikke “garantere” for denne brukergruppen, og flere er også utestengt fra byens overnattingssteder.

Skal øke kapasiteten

Trondheim kommune arbeider nå med å øke kapasiteten for midlertidige boliger til personer med kjent rusproblematikk. Kommunen har opprettet et eget midlertidig botilbud for kvinner sju plasser), og jobber med et anbud for midlertidig bolig til menn, hvor målet er å doble kapasiteten for å imøtekomme det økte behovet. Anbudskonkurransen vurderes nå fremskyndet og iverksettes så snart som mulig.
Trondheim kommune har 39 midlertidige boliger for personer over 18 år uten barn. Kapasiteten ble økt fra 33 til 39 i juli 2023. Totalt har kommunen 65 plasser til mennesker som trenger midlertidig bolig.

Trondheim kommune har frist til 15. oktober til å rette opp forholdene Statsforvalteren peker på. Som en midlertidig løsning vurderes det å kjøpe tjenester fra private. Nå inviterer kommunedirektøren ideelle aktører i boligmarkedet til å, sammen med Trondheim eiendom, se på aktuelle lokasjoner og mulighet for å sette sammen et forsvarlig tilbud om midlertidig bolig.

Godkjent tilgjengelighet og standard

I tilsynet har også Statsforvalteren sett på tilgjengelighet og standarden på bolig. Både kommunens botilbud og de private tilbydernes boliger er undersøkt og vurdert til å ha en forsvarlig standard.

Statsforvalteren påpeker at personer som har behov for det i hovedsak får korrekt og tilstrekkelig informasjon om tjenesten, og søknader om midlertidig botilbud blir fanget opp og vurdert innen en forsvarlig tidsramme.

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward