Hjem NyhetssakerInformasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Informasjon til pårørende om besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter

Besøk i og ut av kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner bør gjennomføres slik at risikoen for smitte inn i institusjonen er minst mulig.

Sist oppdatert: 16.04.2021

Illustrasjonsbilde, to eldre

Vaksinering mot covid-19 gir betydelig mindre risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, men gir ikke fullgod beskyttelse og kan derfor ikke forhindre alle tilfeller. Det er derfor nødvendig å opprettholde basale smitteverntiltak ved besøk.

Rådene nedenfor vil redusere smitterisiko.

Ved forverret eller usikker smittesituasjon kan det bli ytterligere begrensninger. Disse er beskrevet i siste del av dokumentet.

For beboere med kort forventet levetid har vi egne regler.

Vent med besøk dersom du er syk, har vært på reise, eller kan ha blitt eksponert for smitte

Hvis du er syk skal du ikke komme på besøk. Dersom du blir syk innen 48 timer etter å ha vært på besøk, skal du varsle sykehjemmet og melde deg for koronatest. Dersom du tester positivt for korona skal du oppgi til smittevernkontoret når og hvor du har vært på besøk på sykehjem.

Har du vært på utenlandsreise, skal du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst.

Dersom du har vært på reise til område av landet med høyt smittenivå ber vi om at du ringer enheten for å undersøke muligheten for besøk.

Dersom du er i karantene eller har vært i en situasjon der du kan ha blitt utsatt for smitte, skal du vente med besøk.

Avstand

Hold avstand, minst 1 meter til alle andre beboere og helsepersonell, under hele besøket.

Vaksinerte beboere kan ha nær kontakt (klem o.l.) med 2-3 nærmeste pårørende som er de samme over tid. I tillegg kan vaksinerte beboere fritt motta besøk fra personer som er vaksinert. For å regnes som vaksinert må det ha gått minst 1 uke fra andre vaksinedose.

Ha god hånd- og hostehygiene

Håndsprit er tilgjengelig i lokalene. Bruk denne når du kommer og går samt før og etter kontakt med den du besøker. Hjelp din nærmeste til å vaske hender eller rengjøre dem med håndsprit ved besøkets slutt.Ved enkelt host- eller nys, bruk papirlommetørkle og vask/sprit hendene etterpå.

Servering og gaver

Dere kan spise medbrakt mat så lenge alle utfører håndhygiene før og etter maten inntas. Det er ikke anledning til å benytte kjøkken inne på avdelingene.

Beboere kan ta imot gaver, men personalet og beboer skal utføre håndhygiene etter å ha håndtert disse.

Avtal besøk i forkant

Besøk på våre helsehus og helse- og velferdssenter skal være avtalt i forkant, for å unngå for mange besøk samtidig. Besøkende som regnes blant faste 2-3 nærmeste trenger ikke å gjøre avtale i forkant, men skal kontakte ansatte ved ankomst for å registrere kontakttidspunkt og avklare smitterisiko status.

Registrering av besøk

Vi må registrere kontaktinformasjon og besøkstidspunkt for alle besøkende dersom smittesporing blir nødvendig.

Vi ønsker at du registrerer ditt besøk på Safespot.

Vi kan evt hjelpe deg med å gjøre dette, eller registrere besøket for deg.

Ved ankomst stiller ansatte deg spørsmål om du er frisk, har vært i utlandet de siste 10 dager, eller om du har vært i kontakt med noen som er syke. Dette gjøres for å klarere deg for besøk.

Inngangsareal i sykehjem er offentlig plass, og der skal du følge de gjeldende regler for munnbind bruk i Trondheim kommune.

Hvor kan besøket foregå

 • Besøks areal/rom
  Noen enheter har egne besøks areal utenfor avdelingen. Her kan vi ta imot flere besøkende samtidig, så lenge man kan holde minst 1 meter avstand. 
 • Fellesareal på avdelingen
  De 2-3 nærmeste kan benytte fellesareal sammen med vaksinert beboer så lenge de holder minst 1 meter avstand til alle andre. Fellesareal er først og fremst beboernes sone. Dere vil kunne bli henvist til rommet dersom det er vanskelig å overholde avstand.
 • Pasientrom
  Besøk på beboers rom er mulig for pasienter som har enerom og ved besøk som ikke krever 1 meter avstand.
 • Utendørs besøk
  Vi oppfordrer besøkende til å ta med beboere som er i stand til det på utendørs besøk, bruke hagen eller nærområdet til sykehjemmet.
 • Utflukter med besøkende
  Beboere som er i stand til det og ønsker det kan bli med besøkende på utflukter/hjem så fremt dette er avtalt med avdelingen. I slike tilfeller er det den besøkende som har ansvaret for at smittevernråd følges.

Beboere i omsorgsboliger

De samme smittevernanbefalingene gjelder i omsorgsboliger som i sykehjem.

Ettersom omsorgsbolig er et privat hjem, er det imidlertid her opp til den enkelte beboer i hvilken grad man ønsker å motta besøk.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN PÅ BESØK!

Kontakt ditt sykehjem for informasjon om hvordan dette gjennomføres.

Helsedirektoratets veileder

Avstand FHI

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006