Hjem NyhetssakerSkoler og barnehager fortsetter på grønt nivå

Skoler og barnehager fortsetter på grønt nivå

Trondheim kommune vurderer fortløpende hvilket tiltaksnivå som er riktig for barnehage og skole. Vi vurderer både smittenivået i samfunnet, hvordan TISK-kapasiteten er og sykdomstrykket.

Sist oppdatert: 30.08.2021

Illustrasjonsbilde av barn som leker i Ringvebukta. Foto Øyvind Blomstereng.
Målsettingen for kommunen er å normalisere hverdagen for barn og unge i barnehage og skole så mye som mulig.

Vi har kommet frem til at skoler og barnehager skal fortsette på grønt nivå, med noen unntak for enheter der det er smitte. Målsettingen for kommunen er å normalisere hverdagen for barn og unge i barnehage og skole så mye som mulig. Dette gir grønt nivå anledning til.

Karantene i påvente av test

Barn som kan ha vært utsatt for smitte vil fortsatt settes i karantene inntil de får tatt hurtigtest. Dette bidrar til å skjerme svært mange barn og elever for smitte. Når de har fått negativt svar på første test, kan de gå tilbake til barnehage eller skole.

TISK-kapasiteten (testing, isolasjon, sporing og karantene) i kommunen er presset, som følge av det store smittetrykket. Kommunen jobber med tiltak som skal øke testkapasiteten og vil prioritere barn i barnehage og på skole for testing og smittesporing.

Mest smitte i studentmiljøet

Smittesituasjonen generelt i Trondheim kommune er preget av smitte blant studenter, mens det i resten av samfunnet nå synes å være lav smitte. De fleste som er blitt smittet den siste tiden er blitt smittet i sosiale sammenhenger utenfor barnehage eller skole.

Trondheim kommune har relativt høyt vaksinasjonsnivå, i alle aldersklasser over 18 år. I tillegg starter vaksinering av 16- og 17-åringer i løpet av få dager.

Enkeltvurderinger

Skoler og barnehager generelt fortsetter på grønt nivå, men det gjøres egne vurderinger for enkeltskoler og barnehager når det oppstår en smittesituasjon. Kommunalsjefene for skole og barnehager er i tett kontakt med enhetene, og gjør slike vurderinger ut fra situasjonen på den enkelte skole og barnehage.

For barnehagene har utfordringen så langt i høst vært mangel på ansatte. Dette skyldes dels lang ventetid på test, dels forkjølelsessymptomer som fordrer at de holder seg hjemme. Situasjonen forverres av mangel på kjente vikarer. Enkelte barnehager har derfor måtte redusere tilbudet enkelte dager. Slike beslutninger tas i dialog med kommunalsjefen.

Oppvekst og utdanning

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004