Derfor er strenge koronatiltak nødvendig

Her forklarer kommuneoverlege Elizabeth Kimbell hvilke koronaregler som gjelder, og hvorfor det er nødvendig med så strenge tiltak som vi har over hele landet nå.

Sist oppdatert: 15.12.2021

Foto av Elizabeth Kimbell
Kommuneoverlege Elizabeth Kimbell på pressekonferansen som kommunen gjennomførte 15. desember. Der forklarte hun hvorfor det nå er nødvendig med så strenge tiltak som vi har i Trondheim.

Da landet åpnet i slutten av september gikk vi inn hva vi håpet skulle være slutten av pandemien og en normal hverdag med økt beredskap. Dessverre viste det seg at den økte beredskapen var nødvendig. I løpet av oktober og november begynte smittetallene igjen å stige. Trondheim var en av byene som var først ut med smitteøkning og lokale tiltak, og siden midten av november har smittetallene og belastningen på helsetjenestene hos oss stabilisert seg.

Ny trussel

Men dessverre har man ikke sett samme trend resten av landet. Covid-19 smitten har økt kraftig, særlig de siste ukene, og utgjør nå en belastning på sykehus og andre helsetjenester som er sammenlignbar med, og nå overgår, det vi så våren 2020. På toppen av dette har vi nå fått en ny trussel å hanskes med, nemlig omikronvarianten. Og det er summen av dette som gjør at vi nå igjen har fått svært strenge tiltak for å redusere kontakt, og dermed smittespredning, mellom folk.

Omikronvarianten har spredt seg raskt i verden og i Norge. Nå ser vi at den også etablerer seg her i Trondheim. Vi har så langt hatt totalt 25 tilfeller av sannsynlig omikronsmitte, og vi har flere skoler, arbeidsplasser og virksomheter som er berørt av smitte. Dette betyr at de nasjonale tiltakene i aller høyeste grad også er relevante for oss.

Kunnskapen vokser

Selv om omikronvarianten er ny og mye fortsatt usikkert, vokser kunnskapen om den for hver dag. Man tror ikke at den gir mer alvorlig sykdom, men det er svært sannsynlig at den er betydelig mer smittsom enn deltavarianten. Dette innebærer at svært mange kan bli smittet, og da risikerer vi både overbelastning av helsetjenestene våre og stort sykefravær i mange av samfunnets viktige tjenester. Så selv om du og jeg som enkeltpersoner ikke har større risiko for alvorlig sykdom, er trusselen mot samfunnet samlet nå svært alvorlig.

Vaksinering som løsningen

Vi hadde håpet at vaksinering med to doser skulle være avslutningen på denne pandemien. Og man kan godt være skuffet over at det ikke skjedde. Men la det likevel ikke være noen tvil: vaksinering beskytter mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse, mot å bli smittet selv og mot å smitte andre.

Tallene er helt klare på dette: Vi ser nå en nedgang i sykehusinnleggelser i aldersgruppen som har fått tredje dose. Uvaksinerte har langt større risiko for å bli lagt inn i sykehus og trenge respiratorbehandling. De er også vesentlig yngre enn de fullvaksinerte som legges inn, og de står for en uforholdsmessig stor andel av de samlede smittetilfellene. Dette forteller oss at vaksinen virker. Vaksinering er derfor fortsatt vårt hovedvåpen i bekjempelsen av denne pandemien. Og dette gjelder også når omikronvirus etter hvert tar over som den dominerende virusvarianten.

De nye reglene - TISK

Nå har vi behov for å bremse smittespredningen raskt, og derfor har vi fått tilbake strenge nasjonale tiltak vi dessverre kjenner godt fra før. Et av disse er den såkalte TISK-strategien, som står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Fra i dag gjelder følgende:

Testing

  • Du skal teste deg hvis du får nye symptomer fra luftveiene, for eksempel forkjølelsessymptomer.
  • Du skal også teste deg dersom du har hatt nærkontakt med noen som er smittet. Dette betyr fysisk kontakt eller at dere har vært nærmere hverandre enn 2 meter i mer enn 15 minutter i perioden vedkommende har vært smitteførende.

Kommunens gratis testtilbud er forbeholdt disse formålene, og du trenger ikke å teste deg med mindre en av disse situasjonene gjelder deg. Vi har fått beskjed om å prioritere i bruken av hurtigtester. Foreløpig fortsetter vi å tilby hurtigtester til de som har symptomer og til nærkontakter som er barn, mens voksne nærkontakter som hovedregel skal benytte PCR spyttest. Men det kan komme endringer i dette, og da vil vi gå ut med informasjon om det.

Isolering

  • Dersom du får påvist covid-19 på hurtigtest eller PCR-test skal du gå i isolasjon inntil det har gått 6 dager fra du først fikk symptomer og du har vært feberfri i 24 timer.

Smittesporing

Da landet åpnet i slutten av september gikk vi over til en forenklet form for smittesporing der den som er smittet selv fikk ansvar for å varsle sine nærkontakter. Nå tar vi tilbake kontrollen, men vi gjør det med hjelp av digitale verktøy. Og vi vil også i fortsettelsen være avhengige av at befolkningen hjelper oss i dette arbeidet. Alle som tester positivt på PCR-test vil bli bedt om å registrere informasjon i to ulike digitale systemer som de får tilgang til via tilsendt link og bank-ID. Via disse systemene vil vi gi informasjon til både den som er smittet og vedkommendes nærkontakter. Systemene vil være virksomme i løpet av de nærmeste dagene.

Karantene

Det er nå krav om karantene for alle nærkontakter, også fullvaksinerte. Dersom du bor sammen med, eller er tilsvarende nær den som er smittet, kan du teste deg ut av karantenen med PCR-test tatt tidligst dag 7. Andre nærkontakter kan gå på jobb eller skole etter negativ PCR-test tatt tidligst dag 3 og teste seg ut av karantenen også på fritid med ny PCR-test tatt tidligst dag 7. Du må være i karantene inntil du har fått negativt svar på testen, og det skal være en PCR-test.

Men det er noen lettelser i dette

Personer som har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder og personer som har fått oppfriskningsdose med vaksine for minst 1 uke siden er ikke pålagt karantene. Men trippelvaksinerte som bor sammen med en smittet må teste seg daglig med hurtigtest, eller annenhver dag med PCR, i 7 dager for å slippe karantene.

Barn under 18 år som bor sammen en smittet må være i karantene, men ikke de som er nærkontakter i skole- eller fritidssammenheng. Testing for disse barna anbefales likevel, som før.

Disse lettelsene er basert på at vaksinasjon og gjennomgått sykdom gir beskyttelse. Men ved tett og nær kontakt over tid, som når man bor sammen, er smitterisikoen fortsatt vesentlig.

Det vil også bli mulighet for å gi karantenefritak til personer som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i samfunnskritiske tjenester, men da er det vilkår om testing og bruk av munnbind.

Råd for jula

Til slutt, noen råd for jula:

  • Reduser dine nærkontakter mest mulig, men ikke isoler deg.
  • Ikke vær redd for å møte eldre slektninger eller andre i risikogruppen, men tenk godt igjennom i hvilken grad du utsetter deg for smitte i forkant.
  • Unngå situasjoner med trengsel og benytt munnbind når du ikke kan holde 1 meter til andre.
  • Hold deg hjemme og test deg dersom du får symptomer fra luftveiene eller føler deg syk.
  • Og - viktigst av alt - vaksiner deg! Da beskytter du både deg selv og de du er glad i.

Se opptak fra pressekonferansen onsdag 15. desember

Korona

A03-P1-EPI004