Hjem NyhetssakerAll voksenidrett krever avstand

All voksenidrett krever avstand

Denne saken er publisert for en tid siden. Etter dette har nasjonale regler endret forutsetningene for opplysningene som fremkommer her.

Sist oppdatert: 27.04.2021

Illustrasjonsfoto av mennesker som løper
To meters avstand til alle andre - til enhver tid.

To meters avstand til alle andre - til enhver tid. Det er det absolutt kravet for at voksne skal kunne trene og drive idrettsaktivitet innendørs i Trondheim kommune. Utendørs gjelder én meters avstand.

Trondheim kommune har ikke fjernet restriksjonene for idrettsaktivitet for voksne. Strenge smitteverntiltak gjelder, selv om det er åpnet noe opp.

Formannskapet i Trondheim vedtok for noen uker siden at smittesituasjonen i Trondheim tilsa at det kunne lempes noe på reglene for idrettslig aktivitet for voksne. I enkelte medier er det i ettertid blitt fremstilt som om alle regler er fjernet og at det nå er en normalsituasjon i idrettshaller, på treningssenter og på fotballbaner.

Her er et forsøk på å oppklare noen av misforståelsene rundt idrettslig aktivitet i Trondheim akkurat nå.

Barn og unge

Barn og unge kan trene tilnærmet som normalt. Alle treningsgrupper/arrangører skal registrere oppmøte (f.eks. ved hjelp av QR-kode i innendørsanlegg) Trener/lagleder registrerer oppmøte for sitt lag. Trener/lagleder for en treningsgruppe skal sørge for å ha separat oppmøteliste for sine utøvere. Oppmøtelisten for hver økt må lagres i 14 dager fremover i tid, og må på kort varsel kunne legges frem for smittevernkontoret.

Trening og kamp over kommunegrensene

Barn og unge som trener med et idrettslag i Trondheim, men som bor i en annen kommune, kan trene og konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Det er også åpnet for at barn og unge innenfor en særkrets eller region kan konkurrere i Trondheim. Idretten må avgjøre hvilke idrettslag/kommuner dette kan gjelde for, og hvordan slike tverrkommunale grupper kan utformes, slik at sportslige og smittevernfaglige hensyn tas. Trondheim kommune forutsetter at det innhentes aksept fra den kommunen hvor gjestende idrettslag har tilhørighet.

Maks 50

Det er tillatt med idrettsarrangement innendørs innenfor særkrets eller region for barn og unge opp til 19 år med inntil 50 deltakere. Alle som er til stede, inkludert utøvere, trenere og støtteapparat skal inngå i antallet. Det er ikke tillatt med publikum.

Idrett for voksne - to meters avstand

Det gjelder andre regler for idrettslig aktivitet for de over 19 år. Her er det absolutt krav at alle skal holde minimum to meters avstand til hverandre, hele tiden. Det vil at at det er anledning til trening i kommunale haller, forutsatt at to-meters regelen kan overholdes. Det betyr at det ikke er mulig å drive for eksempel kampsport, kontaktidretter som håndball, fotball og innebandy eller lignende aktivitet, der avstanden mellom utøverne er mindre enn to meter. Det er idrettslagene/klubben selv som er ansvarlig for at dette overholdes. Egentrening kan gjennomføres på lik linje som trening på treningssentra, forutsatt at regelen om to-meter opprettholdes.

En meter utendørs

For utendørsidrett for voksne er det et absolutt krav om en meters avstand til enhver tid. Dette gjelder både i trening og konkurranse. Åpningen for utendørsidrett for voksne gjelder bare for utøvere som bor i Trondheim kommune. I praksis vil det bety at utendørs er det stort sett idretter som langrenn, alpint og lignende som kan gjennomføres. En utendørs fotballtrening for voksne, eller lignende treningsaktivitet, må organiseres slik at alle utøvere må holde minst en meters avstand til enhver tid. Det betyr at treningskamper i fotball ikke kan gjennomføres.

Garderober skal ikke benyttes, verken for innendørs eller utendørs trening.

For trenerne

Det er også åpnet for at trenere kan ha funksjoner i flere lag/treningsgrupper. Men dette forutsetter at man ikke har nærkontakt med utøverne (opprettholder 1 meters avstand). Det åpnes ikke for dette om et av lagene spiller i nasjonale serie, men kun om lag/treningsgrupper har all sin aktivitet lokalt. Per nå anbefaler regjeringen at seriespill fortsatt utsettes i toppidretten (det gjelder også treningskamper mot andre lag utenfor egen klubb).

Paraidretten

Det er åpnet for ordinær treningsaktivitet for personer med en funksjonsnedsettelse (parautøvere) over 19 år. Det kan være bevegelseshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og hørselshemmede.

Bruk munnbind

Det skal brukes munnbind i kommunale innendørsanlegg i situasjoner hvor det ikke kan holdes en meter avstand. Det skal brukes munnbind ved inn- og utgang av hallene og i alle fellesarealer i anleggene. Ved kampavvikling i ishallene (for de som er under 19 år) skal det være minimum en 15 minutter mellom hver kamp, slik at kohortene holdes adskilt. Det skal gjennomføres nødvendig renhold i garderobene.

Les også

Veilederen for smittevern i idretten

Veileder for smittevern på kulturaktiviteter

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004