Hjem NyhetssakerTrondheim skjerper munnbindpåbudet

Trondheim skjerper munnbindpåbudet

Formannskapet i Trondheim skjerper munnbindpåbudet. Nå pålegges du å bruke munnbind på kjøpesenter og butikker og på legesenter og legevakt. Påbudet om munnbind på kollektivtrafikk gjelder fortsatt.

Sist oppdatert: 26.11.2021

Foto av mann med munnbind
Trondheim kommune har skjerpet påbudet om bruk av munnbind til også å gjelde på all kollektivtrafikk, i butikker og på legekontor.

Link to information about local orders and recommendations in english.

Den nye forskriften i Trondheim ble vedtatt av formannskapet 24. november og gjelder frem til og med 7. desember.

Dette er påbudt

Det gjelder nå et påbud om bruk av munnbind i drosje. Påbudet gjelder både sjåfør og passasjerer. Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Det er også påbudt med munnbind når du tar buss og annen kollektivtrafikk. I den tidligere forskriften het det at du skulle bruke munnbind på kollektivtrafikk når det ikke var mulig å holde mer enn en meters avstand. Nå gjelder påbudet uansett når du reiser kollektivt i Trondheim.

Det er også innført et påbud om bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre der man ikke kan holde minst én meter til andre. Samtidig er det innført et påbud om munnbind på legesentre og legevakt. Påbudet gjelder ikke pasienter der munnbind vil hindre undersøkelse eller behandling.

Unntatt fra påbud om bruk av munnbind er barn under 12 år og voksne som av helsemessige grunner ikke kan bruke munnbind.

Det anbefales at kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og liknende bruker munnbind. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Fortsetter med trafikklys

Formannskapets tidligere vedtak om å innføre trafikklysmodellen i skolen videreføres.

Det betyr at alle grunnskoler skal innføre tiltak for å redusere kontakt og styrke smittevernet. Dette skal skje gjennom å unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming). Skolene skal vente med å gjennomføre arrangementer og større samlinger i regi av skolen på tvers av klasser/ trinn.

Testing i skolene vil fortsette som tidligere og følge nasjonale retningslinjer. Resultatene vil avgjøre endring av tiltaksnivå innenfor trafikklysmodellen.

Disse anbefalingene gjelder

I tillegg til de vedtatte påbudene gjelder disse anbefalingene i Trondheim kommune:

For personer med smitte i husstanden, gjelder følgende anbefalinger:

  • Barn og voksne anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter/ fritidsaktiviteter dersom man bor sammen med en smittet person. Dette gjelder i sju dager fra den smittede fikk symptomer eller ble påvist smittet, uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
  • Tilstrebe økt avstand til kolleger på arbeidsplass, evt. hjemmekontor dersom dette er praktisk mulig.
  • Daglig testing de første tre dagene av husstandsmedlemmets sykdomsperiode i de tilfeller der det ikke er mulig å tilrettelegge som beskrevet i punktet ovenfor. Dette vil særlig komme til anvendelse for personer som har kontakt med personer som er i økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, f.eks. helsepersonell som jobber med sårbare pasientgrupper

Disse anbefalingene gjelder for oss alle sammen:

  • Det anbefales å holde avstand til andre ved luftveissymptomer og ha lav terskel for å teste seg.
  • Det frarådes å dra på besøk på sykehjem dersom besøkende har luftveissymptomer eller smitte i egen husstand.
  • Anbefaling om bruk av munnbind for kunder og ansatte hos frisør, hudpleie, tatoverings- og hulltaking tjenester og liknende. Anbefalingen gjelder ikke kunder der munnbind vil hindre behandlingen.

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006