Her er siste nytt om korona, testing og vaksine i Trondheim

Forekomsten av korona i Trondheim er økende. Vi registrerer ikke lenger antall positive tester, men vi erfarer at etterspørselen etter tester har økt og vi hører om mange som smittes nå.

Sist oppdatert: 03.08.2022

Illustrasjon av vaksinesprøyte og koronavirus
Regjeringen anbefaler nå at alle som er 75 år og eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine (fjerde dose). Foto: Mostphotos.

I denne artikkelen finner du informasjon om hva du bør gjøre dersom du blir syk, hvor du kan få test og hvem som nå anbefales en fjerde vaksinedose.

St. Olavs hospital melder om økende antall innleggelser og har siste uker hatt 20-30 innlagte, derav knapt halvparten med korona som årsak til innleggelsen.

Hva gjør jeg om jeg blir syk?

Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Ved kun lette luftveissymptomer kan du leve som normalt, men for å minske risikoen for å smitte andre, bør du ha god hånd- og hostehygiene. Unngå også kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer. Hvis du må ha kontakt, anbefaler vi å bruke munnbind. Det er ikke lenger noe krav om karantene eller isolasjon dersom du har korona, men tenk på hvordan du best kan unngå å smitte andre. Vis hensyn.

Les mer om luftveissymptomer på FHI sine nettsider.

Testing

Det er ikke lengre en nasjonal anbefaling om å teste seg ved symptomer på covid-19, men det er fortsatt et tilbud i kommunen dersom du ønsker det. Tester kan hentes på kommunens teststasjon. 

Du finner mer opplysninger om testing på kommunens hjemmeside.

Vaksinering

Regjeringen anbefaler nå at alle som er 75 år og eldre tar en ny oppfriskningsdose med koronavaksine (fjerde dose). Vi er inne i en sommerbølge med økt koronasmitte som følge av en ny og mer smittsom koronavariant (omikron BA.5). Les mer om dose 4 for personer over 75 år.

Folkehelseinstituttet ser at antallet innleggelser på sykehus blant personer som er 75 år og eldre øker. Det gjelder også for dem som har fått tre vaksinedoser.

Selv om denne koronavarianten ikke synes å være farligere enn vintervarianten, vil de eldste og sykeste likevel kunne utvikle alvorlig sykdom. En oppfriskningsdose vil beskytte mot alvorlig sykdom selv om den i mindre grad beskytter mot å bli smittet.

Koronavaksinering i Trondheim vil hovedsakelig foregå på vaksinestasjonen i våre lokaler i Prinsens gate 1A (inngang fra Erling Skakkes gate). Der har kommunen i dag et tilbud om vaksinering via timebestilling og drop-in for eldre over 80 år, (4. dose) og for personer som ennå ikke er fullvaksinert eller har tatt en tredje oppfriskningsdose. 

Timebestilling

For å utnytte de ressursene vi har tilgjengelig best mulig, vil vi i sommer basere oss på at du bestiller deg time via Trondheim kommunes hjemmeside for vaksinebestilling, eller gjennom koronatelefonen - telefon 90 50 90 52.

Bestillingssiden på kommunens nettsider oppdateres nå i tråd med den nye nasjonale anbefalingen.  De eldste aldersgruppene vil prioriteres først, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon når mulighet for timebestilling er klar for alle som nå anbefales vaksine. 

Folkehelseinstituttet anbefaler at de med underliggende sykdom, og de som er 65 år eller eldre, får tilbud om fjerde vaksinedose fra 1. september. Trondheim kommune vil komme tilbake med informasjon om dette tilbudet på et senere tidspunkt. 

Sykehjemsbeboere vil få tilbud på sin enhet. I sommer er det mange av våre ansatte som har ferie, så vi regner med at vaksinering på sykehjemmene kan ta noe tid. 

Les også Trondheim kommunes koronainformasjon.

Korona

A03-P1-EPI006