Ukraina-flyktninger - har du bolig til utleie?

Ukraina-flyktninger - har du bolig til utleie?

Krigen i Ukraina har skapt den største flyktningestrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Du er kanskje en av dem som kan hjelpe med bolig?

Jente som ser ut av vinduet i et kjøretøy. Hun har det ukrainske flagget malt på kinnet.

Trondheim kommune jobber nå med å tilrettelegge for mottak av ukrainere som siden 24. februar har strømmet over grensene til naboland i Sentral-Europa.

Bystyret vedtok i slutten av mars å bosette inntil 740 flyktninger i 2022.

Bosetting av flyktninger er en kommunal oppgave, mens ansvaret for opphold og tiden før bosetting ligger hos UDI. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi som søker flyktninger for bosetting i de ulike kommuner. Ansvaret for bolig, etablering, helse, skole/barnehage i tillegg til kvalifisering og integrering er en kommunal oppgave når flyktninger blir bosatt i en kommune

Mange engasjerer seg og vil hjelpe både ukrainske og andre flyktninger. 

Slik går du fram

Når UDI har innvilget opphold er det kommunen som får ansvar for å bosette flyktningene. Både nasjonale myndigheter og Trondheim kommune regner med at det både på kort og lang sikt blir et stort behov for private boliger for ukrainere på flukt fra krigshandlingene i hjemlandet.

Det er et kommunalt team kalt Flyktningebosetting (FLYBO) som planlegger bosetting i Trondheim kommune. Dersom du har en leilighet  godkjent for utleie eller enebolig (ikke enkeltrom i egen bolig) til disposisjon for FLYBO, kan du ta kontakt på e-post: flybo.hvklerkendal@trondheim.kommune.no

Merk at det kan ta noe tid før du blir kontaktet. Det skyldes at behovet skal kartlegges, og at de som nå er på flukt må gjennom mottak og registrering før de kan bosettes.

Kommer du fra Ukraina?

Flyktninger som ankommer Trondheim kan registrere seg på Trondheim politistasjon. 

Du kan finne mer informasjon på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) hjemmesider.

Sist oppdatert: 14.06.2022

A03-P1-EPI004