Prosjekt Powerhouse

Powerhouse, BI og Miljødirektoratet på Brattøra skal utgjøre en positiv energiblokk i løpet av 2021. Det betyr at energiforbruket i byggene er lavere enn det som produseres av energi lokalt.

Bilde av Powerhouse med bygg rundt. Du ser også speilblank sjø og blå himmel.
Foto: Geir Hageskal

Powerhouse er allerede energipositivt og solcelleanleggene på Powerhouse og nabobygget BI produserer i dag ca 637.000 kWt pr år. Det er like mye som rundt 40 bolighus forbruker per år. Når de tre byggene kobles sammen med et stort batterilager, vil for eksempel strøm fra solceller kunne lagres for senere å brukes i alle de tre byggene som inngår i prosjektet på Brattøra.

Alle de tre byggene har i tillegg varmepumpeanlegg som produserer cirka 514.000 kWt pr år. Det betyr at de tre byggene allerede produserer totalt fornybar energi tilsvarende 72 norske boliger (nær 1,2 millioner kWt pr år).

Lager et lokalt energimarked

Alle byggene og energikildene skal kobles sammen og styres via avanserte styringssystemer som også gjør det ganske enkelt å utveksle energi mellom byggene. I tillegg blir det etablert et lokalt energimarked - et energisamfunn - på Brattøra som gjør både salg av energi mellom bygg og lokal utnytting av energi langt mer effektivt. Overskudd av elektrisitet i Powerhouse kan for eksempel brukes til å lade elbussen som har ladestasjon mellom BI og Powerhouse, den kan brukes i de andre to byggene eller den kan leveres tilbake til strømnettet og brukes andre steder

Nærbilde av taket på Powerhouse. Ser rundingen med solceller rundt og deler av blå himmel.

Tre bygg er en begynnelse, men for å lage et større energimarkedet er det signert avtaler med ytterligere syv bygg og installasjoner og totalt 10 objekter der vi nå utvikler og skal demonstrere fremtidens energimarked. Disse er Clarion Hotel & Congress, Pirbadet, Pirsenteret, Trondheim kjøle- og fryselager, Rockheim, Sjøgangen - broa mellom Trondheim sentralstasjon og Trondheimsfjorden- og Brattørkaia 17B og 17C.

Lading av elbusser blir en viktig del av demonstrasjonen av fremtidens energisamfunn på Brattøra. Ladingen krever mye effekt, altså mye strøm på kort tid og det er kostbart. Det lokale energimarkedet på Brattøra gjør det mulig å lade elbussene med solcellestrøm fra Powerhouse eller BI. Det gjøres ved å bruke strøm fra det store batteriet, eller det kan benyttes strøm som kanskje varmekablene i broa unngår å bruke og dermed kan brukes til å lade bussene i stedet for (det kaller vi fleksibilitet).

Bilde av Powerhouse fra siden. Ser sjøen i enden.

Sist oppdatert: 19.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006