Prosjekt Sluppen

Innen to år skal seks bygg på Sluppen/Tempe, i likhet med de tre byggene på Brattøra, bli en positiv energiblokk, dvs at energiforbruket i byggene er lavere enn det som produseres av energi lokalt. +CityxChange-prosjektet skal jobbe videre med de resterende byggene med mål om at Sluppen skal bli energipositivt i løpet av 2030.

Bilde av inngangspartiet til Lysgården
Foto: Glen Musk

Byggene på Sluppen er både kontorbygg, industri/lager og leiligheter og det samlede gulvarealet er ca 45.500 m². Den totale energibesparelsen pr år blir ca 5,4 millioner kWt . Det er like mye som 337 gjennomsnittshus i Norge bruker i strøm pr år.

For å få til dette trenger vi en rekke tiltak og nyvinninger, løsninger utviklet av partnere i prosjektet, og betydelig mer fornybar energi produsert fra solcelleanlegg og varmepumper. Mer tradisjonelle energieffektiviseringstiltak vil også bli gjennomført, tilsvarende ca. 1,1 millioner kWt pr år, eller forbruket til nesten 69 norske boliger.

Bilde av taket på Lysgården. Solceller over hele taket og en mann som går der.

Lysgården er det nyeste kontorbygget på Sluppen og ett av verdens mest moderne kontorbygg. Gården har både avansert varmepumpe og solcelleanlegg på taket. Dette er viktige bidrag til det energipositive nabolaget som etableres.

Noe av meningen bak +CityxChangeprosjektet er å vise effekten av å dele. Når bygget fordeler den ekstra energien til andre bygg oppnår man lettere målsetningen om energipositive områder.

Mer fornybar energi og bedre energiutnyttelse på Sluppen fordi
  • Et stort solcelleanlegg på minimum 5.800 m² solceller som vil dekke mange av takene på Sluppen og tilføre området mye ren solenergi.
  • Et stort batteri vil lagre solenergi fra solcellanleggene.
  • To varmepumper vil utnytte spillvarmen fra EVRY sitt datasenter og BaRe frukt&grønt sitt kjølelager. Dette er energi som ikke utnyttes i dag.
  • Varmepumpeløsningen er utviklet av NTNU. Den er revolusjonerende, svært effektiv og benytter kun miljøvennlige varme- og kjølemedier, i motsetning til mange av dagens varmepumper.
  • Spillvarmen fra datasenteret og kjølelageret vil erstatte en god del av det behovet en ellers må dekke med fjernvarme.
  • Batteriene på elbiler som kobles til det lokale strømnettet kan brukes som lokale energikilder. Når elbilene er koblet til det lokale strømnettet, blir det også mulig å lade elbilene når det ikke er så stort energibehov ellers i området, og strømprisen er lavere. Disse vil sammen med flere elbiler inngå i en lokal elbilpool som kan bookes av både ansatte på Sluppen og privatpersoner.
  • Alle seks bygg på Sluppen blir, som på Brattøra, koblet sammen gjennom et avansert styringssystem som gjør det mulig å utveksle energi mellom bygg, batteri, solcelleanlegg med mer.
  • Gjennom en egenutviklet mobilitetsløsning og en App, kan brukeren booke en elbil, en bysykkel, eller en kollektivreise. Mobilitetsløsningen utvikles av FourC i Trondheim, og vil gjøre det enklere å velge mellom ulike transportformer. +CxC er en av de første i verden som prøver ut en ny elbillader fra ABB, som gjør det mulig å også sende strøm fra elbilbatteriet til bygget.
  • På Sluppen skal vi også teste ut det som kalles virtuelt energilager eller virtuelt batteri. Det fungerer slik at for eksempel strøm fra solcelleproduksjon du ikke bruker eller velger å ikke bruke, blir registrert på en konto. Denne energien kan du benytte senere, når strømprisen ellers er høy, eller du har stort behov for energi. Men i et lokalt energisamfunn og energimarked som Sluppen, kan også andre kjøpe denne energien, og kjøpet registreres på kontoen.

Bilde av Lysgården sett fra lufta. Store deler av byen bak vises også, samt veien ved siden av.

Sist oppdatert: 02.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004