Arkitekturstrategi på høring

Arkitekturstrategi på høring

Formannskapet vedtok 23.04.2024 å legge forslag til ny arkitekturstrategi for Trondheim ut på høring (PS 0104/24). Strategien skal erstatte “Veileder for byform og arkitektur” fra 2013.

Arkitekturstrategi for Trondheim - høringsutkast april 2024

Høringsinnspill og spørsmål sendes til innen høringsfristen 23. juni 2024.

Arkitekturstrategien er utarbeidet av Byarkitekten i samarbeid med andre avdelinger innenfor tjenesteområdet byutvikling. Strategien er tenkt forankret i Kommuneplanens arealdel §8.1: "Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk for Trondheim skal legges til grunn for planlegging og arkitektonisk utforming."

En arkitekturstrategi definerer et politisk ambisjonsnivå for byens arkitektur og skal bidra til å oppfylle målene i Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og Kommuneplanens arealdel (KPA). Strategien formulerer ikke konkrete krav, men lanserer generelle prinsipper for hvordan god arkitektur kan oppnås. Arkitekturstrategien er tenkt som et dialogverktøy som skal gjøre det enklere for alle parter å bidra til bedre arkitektur og byutvikling.

Sist oppdatert: 08.05.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward